Kategori: Nyheter

Filtrer artiklene

Bilde av to personer i Forskningsprosjekt som undersøker om mobilitetsprogram er nyttig ute. De står ved en vei. En dame holder et skriv i en hånd og peker fremover med andre. En mann står ved siden av. Han holder en hvit stokk i hendene og ser mot der kvinnen peker. I bakgrunnen trafikk.

Forskningsprosjekt undersøker om mobilitetsprogram er nyttig ute

Anne-May Førland jobber på Eikholt som audiograf. I tillegg er hun masterstudent på NTNU i Trondheim. Mastergradsprosjektet hennes undersøker om mobilitetsprogram i høreapparater er nyttig når man er utendørs. Nå søker hun kandidater til å delta i prosjektet.

Flere personer sitter ved bord formet som en firkant. Foran en person som sitter ved en skjerm og en med en PC foran seg.

Eksperter samlet rundt Eikholt-testen

Flere svært kompetente fagmiljøer har testet og tatt i bruk Eikholt-testen. Nylig var disse samlet på Eikholt. Les om dette, videre utvikling og nye prosjekter som kommer.

To personer sitter ved et bord med mat og drikke. Hender holde ret kamera og peker mot de to for å ta bilde.

Smarttelefon – et verktøy for mestring

I en artikkel publisert i Ergoterapeuten nr. 1, 2024 presenteres noen av mulighetene som ligger i telefonen for å mestre hverdagen med nedsatt syn og hørsel. Artikkelen viser også bruk av tverrfaglig kunnskap i rehabilitering.

Portrettbilde av Kari Jokstad. Hun står utendørs, har lyst langt hår, ovalt ansikt, smiler med åpen munn. Hun har på seg små øredobber, grå jakke, skjorte og en genser utenpå.

Kari Jokstad er tilsatt som forskningsleder ved Eikholt

Kari Jokstad er ansatt i en nyopprettet stilling som forskningsleder ved Eikholt. Søker du opp navnet hennes, finner du henne sammen med ord som mestring, brukermedvirkning og hverdagsrehabiliering. Kanskje ikke så rart med tanke på at hun har en bakgrunn som fysioterapeut og en doktorgrad innen personsentrert rehabilitering. I dette portrettintervjuet blir du kjent med Kari og hennes ambisjoner som forskningsleder ved Eikholt.

Eikholt-konferansen 2024, om personsentrert rehabilitering

Eikholt-konferansen arrangeres i august hvert år, og har som mål å spre relevant kompetanse knyttet til syns- og hørselsnedsettelse. I år er tema "Se og hør meg- om personsentrert rehabilitering". Hold av 21. - 22. august til dyktige foredragsholdere. Tema er aktuelt for alle som jobber med og har interesse for rehabilitering, og som møter mennesker med nedsatt syn og hørsel.

Et bilde med teksten: 10. januar 2024 kl 08:30 - 11:30 arrangeres Eikholt-webinaret med tema bedre hverdag for innbyggere med nedsatt syn og hørsel.

Webinar med påfyll av kunnskap om syn og hørsel

10 Januar ble det gjennomført et webinar med tema bedre hverdag for innbyggere med nedsatt syn og hørsel. Webinaret var rettet mot syn- og hørselskontakter i kommunene, ansatte ved NAV hjelpemiddelsentral, men aktuelt og åpent for alle som møter mennesker med kombinert nedsatt syn og hørsel

Mennesker som strekker hendene i været på en tribune

Tolken gjør deltakelse i kultur- og idrettsarrangement mulig for personer med kombinert nedsatt syn og hørsel

Regninger skal betales, møter med kollegaer skal gjennomføres, mat skal lages. Hverdagslivet skal leves, men to av dine sanser er sterkt redusert eller borte. Det krever energi, veldig mye energi! Da trengs andre strategier - nye måter å løse hverdagen på.

To personer står ute. En person holder to fingre på ryggen til den andre. De ser ned mot en sti. Ved siden av er det grønt gress.

Eikholt er bekymret for at døvblindes rett til tolk ikke blir ivaretatt

Vi erfarer at den pågående aksjonen blant frilanstolker får store konsekvenser for døvblinde. Aksjonene har også medført avlysning av tilpasningskurs ved Eikholt fordi brukerne ikke har fått tolker.

Bildet viser en person som sitter med en hjelm på hodet. En annen person står ved siden av og holde en flat hånd foran hjelmen.

En mer inkluderende verden med Haptisk kommunikasjon

6. og 7. november hadde vi gleden av å delta på symposiet "Haptikk for Inkludering" på Høgskolan i Borås. Eikholt var representert på dette internasjonale symposiet hvor forskere og eksperter fra 16 land møttes for å dele kunnskap og ideer.

En person ses bakfra. Han har grått hår og høreapparat. I bakgrunnen en person i hvit frakk.

Nå kan du delta i viktig forskning om hørsel og psykisk helse

Alle hørselshemmede og døve kan nå bidra i en stor undersøkelse om psykisk helse. Kunnskapen fra prosjektet ”PsykHør” skal brukes til å forbedre helsetjenester – og gi viktig innsikt i det å leve med hørselshemming.

Fant du det du lette etter?