Kari Jokstad er tilsatt som forskningsleder ved Eikholt

Hør på innholdet

0:00 / 0:00

Hastighet:

1x

Stemme:

Kari Jokstad er ansatt i en nyopprettet stilling som forskningsleder ved Eikholt. Søker du opp navnet hennes, finner du henne sammen med ord som mestring, brukermedvirkning og hverdagsrehabilitering. Kanskje ikke så rart med tanke på at hun har en bakgrunn som fysioterapeut og en doktorgrad innen personsentrert rehabilitering. I dette portrettintervjuet blir du kjent med Kari og hennes ambisjoner som forskningsleder ved Eikholt.

Med hjerte for friluftsliv

Kari er oppvokst på Konnerud i Drammen. Herfra flyttet hun etter videregående til ulike steder både i Norge og utlandet i forbindelse med utdanning og jobb. Etter hvert vendte hun hjem igjen, etablerte seg med familie og fikk jobb i Drammen kommune.

-Jeg synes Drammen er en fin by å bo i. Her har jeg familie og gode venner rundt meg. Det er mange muligheter for friluftsliv, noe jeg setter stor pris på. Jeg piler gjerne rundt i Drammensmarka og merker stier som dugnader i DNT og bader i elva året rundt. Jeg er fast låntager på biblioteket og er også glad i å dyrke grønnsaker. Det er godt å bruke kroppen i praktisk arbeid.

Rehabilitering – en rød tråd i Kari sitt liv

-Jeg har gjennom hele livet vært så heldig å ha jobber som jeg trives i og opplever å ha mye å bidra med. Når jeg ser meg tilbake, er det en rød tråd. Som ung hadde jeg venner med funksjonsnedsettelser som møtte unødvendige barrierer. Senere, som fysioterapeut, jobbet jeg med rehabilitering, på Beitostølen Helsesportsenter og som barnefysioterapeut her i Drammen. Da erfarte jeg at det meste er mulig. At vi alle er ganske så like når det kommer til ønsker og drømmer for tilværelsen og at vil alle har behov for mening og mestring. Halvdan Larsen, et kjent navn i forbindelse med etableringen av Eikholt, var en venn av familien. Han lærte meg også mye om dette. 

Opptatt av brukerens stemme i forskning og utviklingsarbeid

Etter noen år som leder på ulike nivåer i helsetjenesten, fikk Kari muligheten til å lede et prosjekt hvor oppdraget var å utvikle en kommunal rehabiliteringstjeneste til den eldre befolkningen. Gjennom arbeidet med prosjektet ble nysgjerrigheten på hvordan brukermedvirkning praktiseres og erfares så stor at Kari bestemte meg for å ta en doktorgrad i personorientert helsearbeid.

Så kom muligheten for jobben som forskningsleder her på Eikholt. 

-Etter et drøyt halvår her har jeg erfart at jeg kan trekke veksler på all utdanning og erfaring jeg har tilegnet meg gjennom årene. Brukermedvirkning er allerede en selvfølgelig del av tjenesteutviklingen på Eikholt.

-Jeg ønsker å bidra til enda sterkere brukermedvirkning, ved at brukere medvirker i alle faser i prosjekter; planlegging, gjennomføring og formidling. Det krever kompetanse. Vi er i gang med et prosjekt nå, som vil resultere i et kurs i brukermedvirkning i forskning.

På bildet fra venstre mot høyre står: Emilio Jensen Granados, Marie Dyrkorn Egge, Erik Nilsen, Fereshteh Halimi, Bedir Yiyit, Kari Jokstad
Prosjektmedarbeidere i Prosjektet «Brukermedvirkning i forskning»
På bildet fra venstre mot høyre står: Emilio Jensen Granados, Marie Dyrkorn Egge, Erik Nilsen, Fereshteh Halimi, Bedir Yiyit, Kari Jokstad

Vil øke kunnskap om kombinert syns- og hørselsnedsettelse

Kari vil også jobbe med prosjektsøknader, organisere prosjekter og være med å prioritere satsingene innen forskning- og utviklingsarbeid. All forskning og utviklingsarbeid skal bidra til økt kunnskap som er relevant for målgruppa.

-Det har også slått meg at det finnes mye kunnskap blant ansatte og brukere. Kunnskap som vi kanskje tar som en selvfølge, men som kan systematiseres og formidles i enda større grad. Det er en innarbeidet tradisjon på Eikholt å publisere populærvitenskapelige Eikholtrapporter. Det er det viktig at vi fortsetter med.

Det er kanskje litt tidlig å spørre om du ser noen spesifikke områder innen døvblindhet og rehabilitering som trenger mer oppmerksomhet fra forskningsmiljøet?

-Etter et halvt år har jeg ikke en helhetlig oversikt over det forskningsbaserte kunnskapsgrunnlaget innen feltet. Men, jeg har jo noen spørsmål, eller undringer. Kanskje det allerede finnes svar på disse, men jeg kan jo nevne dem likevel.

Vet vi nok om dagens utfordringer og barrierer for unge med kombinert syns- og hørselsnedsettelse?  Har vi god nok kjennskap til energiøkonomisering og hva som kan være gode forebyggende tiltak for å forbedre livskvaliteten?

Gode tjenester til brukerne må utvikles videre

Hvordan planlegger du å samarbeide med Eikholt sitt øvrige team og nettverk for å styrke tjenestene som tilbys til personer med kombinert syns- og hørselsnedsettelse?

-Eikholt har et tverrfaglig og sterkt lag av medarbeidere. Sammen med brukerne avdekker de kontinuerlig forbedringspotensial i kursenes innhold og kvalitet. Jeg tror at vi sammen kan gjennomføre flere, små utviklingsprosjekter. Mitt bidrag i dette arbeidet handler om organisering, struktur og veiledning. Kanskje kunne også det å undersøke effekten av kursene vært et eget prosjekt?

-Jeg har også et mål om å bidra til å synliggjøre Eikholts kompetanse knyttet til kartlegging av syn og hørsel hos barn.

Kreativ, strukturert og utålmodig

Kari beskrives av andre som kreativ, strukturert og litt utålmodig. Hun er lett å be når det er spørsmål om innspill til arrangementer. Da har hun ofte noe overraskende på lur.

På spørsmål om det finnes et sitat som kan beskrive henne, ser hun tankefullt ut i luft før hun med et smil forteller.

-På russekortet mitt stod det “den som har begge beina på jorda, står stille”. I det ligger vel at jeg alltid har vært nysgjerrig, og hatt lyst til å prøve nye ting

Ta gjerne kontakt

Kari er mer enn gjerne villig til å komme ut på møter og seminarer for å lytte og bidra, og hun setter stor pris på ideer til prosjekter eller andre innspill som er relevant.

-Ta gjerne kontakt med meg.

Kontaktperson

Fant du det du lette etter?