Forskningsprosjekt undersøker om mobilitetsprogram er nyttig ute

Hør på innholdet

0:00 / 0:00

Hastighet:

1x

Stemme:

Vil du delta i forskningsprosjektet «Mobilitetsprogram i høreapparater for personer med kombinert syn- og hørselsnedsettelse/døvblindhet»? Anne-May Førland jobber på Eikholt som audiograf. I tillegg er hun masterstudent på NTNU i Trondheim. Mastergradsprosjektet hennes undersøker om mobilitetsprogram i høreapparater er nyttig ute.

To personer går over et gangfelt. Den ene benytter mobilitetsstokk
Prosjektansvarlig og audiograf Anne-May Førland og prosjektdeltaker på tur ute

Vil du være med å sjekke om mobilitetsprogram er nyttig ute?

For å delta må du:

 • Være over 18 år
 • Bruke høreapparater på begge ørene
 • Ha så nedsatt syn/blindhet at du kan få synshjelpemidler fra NAV hjelpemiddelsentral
 • Være utendørs minst en gang i uken, med eller uten mobilitetshjelpemidler
 • Forstå og gi tilbakemeldinger på spørsmål om syn, hørsel og mobilitet

Du kan ikke delta om du har Cochlea Implantat (CI) eller annet hørselsimplantat på ett eller begge ører. Du kan ikke delta om du er døv på ett øre og/eller bruker CROS-høreapparat.

Hva innebærer det å delta?

Prosjektet gjennomføres på Eikholt i Drammen. Det vil ta ca. tre og en halv time å delta. Vi tar pauser underveis. Målet med prosjektet er å undersøke om mobilitetsprogram i høreapparatene er nyttig.

 • Først svarer du på spørsmål om kjønn, alder, hørsel, bruk av høreapparat, syn, orientering og mobilitet.
 • Deretter tas det hørselstest med pipelyder, med og uten høreapparater (audiometri).
 • Audiograf Anne-May Førland legger inn et ekstra program «mobilitetsprogram» i høreapparatene dine. Det vanlige programmet ditt vil ikke bli endret. Du får ikke vite hva som er ditt vanlige program og hva som er nytt mobilitetsprogram.
 • Det gjøres en lydlokaliseringstest. Du sitter på en stol i midten av en sirkel med 12 høyttalere. Det kommer lyder fra høyttalerne, og du må si hvilken høyttaler som gir lyd. Det testes både med det nye mobilitetsprogrammet i høreapparatene, og med det vanlige programmet ditt.
 • Vi går ut på tur i ca. 1 time og tester både det nye mobilitetsprogrammet og det vanlige programmet i praksis utendørs. Du bruker dine hjelpemidler for mobilitet, for eksempel hvit stokk, tolk/ledsager eller førerhund. Vi går over fotgjengerfelt, kryss og sykkelstier. Det blir stilt spørsmål som du svarer på underveis.
 • Når vi kommer tilbake fra tur vil høreapparatene settes tilbake til slik de var. Du kan selv velge om mobilitetsprogrammet skal slettes eller om du vil beholde det.
 • Som takk for deltakelse får du et gavekort på 500 kr.
Tur ut for å teste mobilitetsprogram i høreapparat og svare på spørsmål
Forskningsprosjekt som undersøker om mobilitetsprogram er nyttig ute benytter tt rom med mange høyttalere på stativer. I midten en stol.
Rommet der lydlokaliseringstest foregår

Hvordan kan du delta i prosjektet?

Deltakelse vil skje fra august 2024 til desember 2024. Tidspunkt for deltakelse bestemmes av hva som passer for deg. Vi hjelper til med organisering av reise om det er behov for det.

Har du spørsmål, eller ønsker å delta, ta kontakt med Anne-May Førland på mail: anne.may.forland@eikholt.no.

Mer informasjon om prosjektet

Les informasjon- og samtykkeskrivet -Word format

Les informasjon- og samtykkeskrivet -PDF format

Kontaktperson

Fant du det du lette etter?