Eksperter samlet rundt Eikholt-testen

Hør på innholdet

0:00 / 0:00

Hastighet:

1x

Stemme:

Nylig var et knippe av eksperter innen hørsel og lingvistikk samlet på Eikholt til en workshop om hva som rører seg rundt Eikholt-testen.

Eikholt-testen er en audiovisuell test av taleforståelse som ble lansert i august 2023. Denne gir fagpersoner et godt verktøy for å kartlegge funksjonell syns- og hørselsevne.

En kompetent gruppe og et spennende program

Flere svært kompetente fagmiljøer har testet og tatt i bruk Eikholt-testen. Dette var utgangspunkt for workshopen denne dagen. Hvilke erfaringer er gjort, hvilke muligheter ligger i Eikholt-testen og hva er veien videre?

Tilstede på workshop om Eikholt-testen

 • Arne K. Rødvik, audiofysiker ved CI-teamet på Rikshospitalet, Marte Myhrum, senioringeniør ved øre-, nese-, hals avdelingen Rikshospitalet og Heidi Borge, audiopedag ved Rikshospitalet. De delte sine erfaringer med bruk av Eikholt-testen i klinikken.
 • Sara Skogli Wiik, Audiopedagog og Johanne Fossen, Seniorrådgiver.  HLF Utvikling og HLF Rehabilitering. Leder prosjekt på Briskeby der Eikholt-testen brukes i dag.
 • Maria Kleven og Sarah Aelia Røsandhaug – masterstudenter ved Universitetet i Oslo, Institutt for spesialpedagogikk.
 • Simon Sundstrøm – førsteamanuensis ved Universitetet i Oslo, Institutt for spesialpedagogikk, og veileder for Maria og Sarah
 • Erik Witte, førsteamanuensis ved Ørebro universitet. Audionomog PhD in Disability Research specializing in audiology ble forhindret fra å komme. Han har oversatt testen til svensk.                                        
 • Rolf Mjønes, audiograf på Eikholt. Utvikler av Eikholt-testen og involvert i det meste. Er også i gang med egen masteroppgave ved Universitetet i Sørøst-Norge.
Fra venstre: Kari Jokstad, Anne-May Førland, Rolf Mjønes, Marte Myhrum, Arne K- Rødvik, Heidi Borge, Sara Skogli Wiik, Johanne Fossen, Maria Kleven, Sarah Aelia Røsandhaug og Simon Sundstrøm

Neste versjon av Eikholt-testen

Workshopen ble åpnet med en kort historikk om utvikling av Eikholt-testen av gründer Rolf Mjønes. Deretter kunne han avsløre det han kaller versjon 2.0 av Eikholt-testen, som sannsynligvis vil være klar i løpet av høsten 2024.

Rolf Mjønes presenterer videre utvikling av Eikholt-testen

Versjon 2.0 av Eikholt-testen

I versjon 2.0 av Eikholt-testen har blant annet brukervennlighet fått stort fokus. Noe av det som kan forventes er:

 • 2 minutters videoinstrukser for hvordan koble opp testen, kalibrere lyd og høyttalere, sette opp skjermen og utføre fargekalibrering med mer.
 • Sette standard støynivå når testen startes
 • Dokumentasjon og vitenskapelige artikler
 • Et nytt valg med 4 spesial-lister med enkle setninger for de som har sterkt nedsatt hørsel eller redusert vokabular.
 • Validert versjon av Eikholt-testen som inkluderer normdata
 • Svensk versjon av Eikholt-testen vil være klar høsten 2024. Disse inneholder de samme setninger som i det norske materialet, oversatt til svensk.
 • Distribusjonsvennlig versjon av Eikholt-testen

2025 – hva skjer videre

I Eikholt-testen ligger det mye potensiale for videre utvikling. Rolf Mjønes kunne fortelle at noe av det som vil bli jobbet med videre i 2025, er;

 • Lyttetrening
 • Avlesningstrening: munnavlesningstrening
 • Støtte for 360-graders fritt felt målinger, som muliggjør kvalitetssikring av høreapparatfunksjoner og tilpasninger
 • Støtte for dialekter
 • Støtte for tegnspråk

Masteroppgave om Eikholt-testen

Sarah Aelia Røsandhaug og Maria Kleven, masterstudenter fra Universitetet i Oslo, Institutt for spesialpedagogikk presenterte sitt arbeid med datainnsamling og validering av testen.

Takket være deres arbeid vil en validert versjon av Eikholt-testen nå bli tilgjengelig. 60 personer med normalt syn og hørsel har gjennomført Eikholt-testen. Så mye som 125 000 datapunkter er samlet inn, og dette danner nå grunnlaget for nye lister som er nøyaktig like vanskelige. I tillegg til at alle listene er like vanskelige, vil også første og siste halvdel av listene nå få lik vanskelighetsgrad.

Sarah og Maria har valgt ulike problemstillinger som ble presentert.

 • Henger alder og kjønn sammen med deltakers resultater for audiovisuell taleoppfattelse målt med Eikholt-testen?
 • Hvordan henger testpersonenes morsmål sammen med taleoppfattelse på norsk, målt med resultatene fra fra Eikholt-testen.
Maria Kleven og Sarah Aelia Røsandhaug presenterer sin innhenting av normdata for Eikholt-testen, som en del av deres masteroppgave.

Hvordan er det å bruke Eikholt-testen?

59 deltakere ble rekruttert via skole, familie, venner og bekjente. Det er med andre ord ikke et lite arbeid som er utført av masterstudentene.

Opplevelsen av å gjennomføre Eikholt-testen, er at denne er stabil. En subjektiv opplevelse av å gjennomføre testen, er at flere deltakere ga uttrykk for at de trodde de hadde gjort det dårlig, og at mange er ikke klar over hvilke evner de har til å bruke synet for å tolke tale.

Maria Og Sarah sier det har vært svært spennende å gjøre denne masteroppgaven, men det er også veldig stas at dette er noe som vil gi stor nytte videre.

I følge gründeren Rolf Mjønes, viser foreløpige data at vi i snitt scorer 50 prosent bedre på forståelse av tale i støy ved å benytte synet (30 prosentpoeng høyere score). Her ligger det mange spennende muligheter.

Eikholt-testen tar over for IOWA testen på Rikshospitalet

Rikshospitalet har tatt godt imot Eikholt-testen og bruker nå denne som et av flere verktøy for utredning av CI-kandidater og oppfølging av personer som har fått CI. Rikshospitalet driver også mye spennende utviklingsarbeid. Blant annet har Arne Kirkhorn Rødvik utviklet en nonsensord-test for taleforståelse som er blitt tilgjengelig som app.

Rikshospitalets eksperter kom også med gode innspill for videre utvikling. Blant annet ønskes det mulighet for å skrive ut lister for notering underveis og scanning til journal. De ser også muligheten for å bruke disse listene som grunnlag for samtaler og tilbakemeldinger blant annet til skoler.

Briskeby med nytt prosjekt

Nylig ble Hørselshemmedes Landsforbund tildelt midler fra Stiftelsen Dam til et nytt prosjekt. Prosjektet handler om avlesning av nonverbal kommunikasjon – Strategier for unge med hørselsutfordringer.

I sitt arbeid bruker de Eikholt-testen til å se hvor mye ungdommene oppfatter i ulike lyttemiljøer. Audiografer ser hvor energikrevende det er for mange å munnavlese, og de ser også dårlige strategier hvor det fokuseres så mye på munn at lyttingen blir borte eller reduseres.

Prosjektet har som mål å utarbeide et systematisk treningsopplegg for ungdom i alderen 16-25 år. Dette skal gi de gode strategier og øke ferdighetene tilknyttet avlesning av nonverbal kommunikasjon.

Før treningsopplegget starter skal de testes med Eikholt-testen. I ett år skal deltakerne delta på fellessamlinger og utføre treningsopplegg hjemme. Etter treningsopplegget er ferdig skal de retestes for å se på eventuell progresjon.

Det store spørsmålet er om de er mulig å bli bedre på lytting gjennom trening?

Har du spørsmål eller ønsker å vite mer om Eikholt-testen?

Ta kontakt med Rolf Mjønes på epost: rolf.mjones@eikholt.no

Vil du lese mer Om Eikholt-testen

På vår nettside finner du informasjon om Eikholt-testen, og også relevante publikasjoner om denne: Eikholt-testen – Eikholt

Kontaktperson

Fant du det du lette etter?