Kategori: Hørsel

Filtrer artiklene

To personer sitter ved et bord. En dame har på seg filterbriller og lilla jakke. Hun ser interessert på en modell av et øre som en mann viser henne. Han har på høreapparat, har skjegg og holder hånden på modellen.

Hva er hørsel og kjennetegn på nedsatt hørsel?

Hørselen en viktig fjernsans som gjør at vi kan motta informasjon om omgivelsene våre på avstand. Hørselen kan brukes for å kommunisere med lyd og tale, men hørselen kan også brukes til mye mer.

Lover og regler om høreapparater i Norge 

I Norge er høreapparater gratis, og du får de fra NAV via en hørselssentral på et sykehus eller en avtalespesialist, som har en avtale med et helseforetak. Under følger en oversikt over lover og regler om høreapparater i Norge som det kan være fint å vite om. 

To personer står utendørs mot hverandre. Den ene står med ryggen til, har grått hår, t-skjorte, høreapparat og filterbriller. Den andre personen har blondt hår til skudrene, står med en roger-penn rundt halsen og har på kjole. Rund vises grønn natur.

Døvblindhet

Døvblindhet er en betegnelse på kombinert syns- og hørselshemming hvor sansetapene gjensidig forsterker hverandre. Døvblindhet betraktes som en egen funksjonshemming. Med døvblind menes en person som har en så stor grad av kombinert syns- og hørselsnedsettelse at det gir betydelige vanskeligheter i dagliglivet.

Døvblindhet – definisjon

Døvblindhet er en kombinert syns- og hørselshemming av så alvorlig grad at de nedsatte sansene vanskelig kan kompensere for hverandre. Det gjør døvblindhet til en egen funksjonshemming.

Usher syndrom, typer og arv

Usher syndrom er en sjelden arvelig genetisk sykdom som fører til kombinert syn- og hørselsnedsettelse/døvblindhet. Usher syndrom er den vanligste enkeltårsaken til døvblindhet hos personer under 65 år. 50% av alle døvblinde under 65 år har Usher syndrom. Usher syndrom er ikke knyttet til andre nevrologiske tilstander, kun nedsatt syn og nedsatt hørsel.

Usher syndrom og mørketall i Norge

Usher syndrom er det vanligste syndromet som fører til døvblindhet, og 50% av alle døvblinde under 65 år har Usher syndrom (Castiglione & Möller, 2022, s. 42). Diagnosen Usher syndrom kan settes på bakgrunn av klinisk funn, eller en genetisk test. 

En liten jente sitter på huk på gulvet. Hun er kledd i rosa og hvitt, har hårbånd og cochlea implantat. Hun leker med lego med to andre personer .

Språkutvikling hos barn som har fått cochlea implantat på begge ører tidlig i livet 

Dette er en oppsummering på norsk av en spennende forskningsartikkel som handler om Cochlea Implantat (CI) og språkutvikling hos små barn. Artikkelen er originalt skrevet på engelsk og kan finnes i sin helhet på denne lenken: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32079817/

Fant du det du lette etter?