Om kombinert syns- og hørselshemming/døvblindhet
Døvblindhet er en betegnelse på kombinert syns- og hørselsnedsettelse hvor sansetapene gjensidig forsterker hverandre. Døvblindhet betraktes som en egen funksjonshemming.

Med døvblind menes en person som har en så stor grad av kombinert syns- og hørselsnedsettelse at det gir betydelige vanskeligheter i dagliglivet.

Mange døvblinde har en synsrest, hørselsrest eller begge deler – men kombinasjonen av sansetap reduserer mulighetene for å utnytte en syns- eller hørselsrest. Svært få døvblinde er helt døve og blinde.


Døvblindhet innebærer store begrensninger i forhold til:

 • Kommunikasjon
 • Informasjon
 • Fri bevegelse

Det skilles mellom to grupper personer med kombinert syns- og hørselshemming/døvblindhet:

 • Døvblindblitte: Når det kombinerte sansetapet oppstår etter at språket er etablert betegnes personene som døvblindblitte. Noen av disse er:
  • Født blinde/svaksynte og blir senere hørselshemmet
  • Født døve/tunghørte og blir senere synshemmet
  • Født normalt seende og hørende og har senere fått både synstap og hørselstap
 • Døvblindfødte: Når det kombinerte sansetapet er medfødt eller oppstått før språket er etablert, betegnes personene som døvblindfødte. Døvblindfødte har ofte andre funksjonshemminger i tillegg til døvblindheten.

Årsaker til døvblindhet

 • Sjeldne sykdommer og infeksjonssykdommer som innebærer både syns- og hørselshemming
 • Tilfeldige kombinasjoner av ulike skader/sykdommer som rammer både syns- og hørselsfunksjonen
 • Usher syndrom. Personer med dette syndromet er født tunghørte eller døve, og synet reduseres gradvis som følge av øyesykdommen Retinitis pigmentosa.
 • CHARGE syndrom er en sjelden tilstand med multiple alvorlige medfødte misdannelserer. CHARGE syndrom er en av de hyppigste årsakene til  kombinert sansetap i den vestlige verden.
 • Aldersrelaterte sykdommer som rammer syn og hørsel

Det er på grunnlag av medisinske opplysninger om syn og hørsel samt en kartlegging av den funksjonelle syns- og hørselsfunksjonen, at en person blir identifisert som døvblind. Regionsentrene har dette ansvaret.

Fant du det du lette etter?