Hva er hørsel og kjennetegn på nedsatt hørsel?

Hør på innholdet

0:00 / 0:00

Hastighet:

1x

Stemme:

Hva er hørsel?

Hørselen en viktig fjernsans som gjør at vi kan motta informasjon om omgivelsene våre på avstand. Hørselen kan brukes for å kommunisere med lyd og tale, men hørselen kan også brukes til mye mer.

Retningshørsel gjør det mulig å oppdage hvor en lyd kommer fra. Hørselen oppdager akustikk og gir informasjon om rommet du er i. Når det er flere lyder samtidig kan hørselen og hjernen velge hvilken lyd som er interessant og fokusere på den lyden (Dillon, 2012; Gelfand, 2016).

I det indre øre ligger balanseorganet som sørger for at vi holder balansen, og at vi vet hvordan hodet vårt er plassert i forhold til resten av verden (Goplen, 2009). Hørselssansen samarbeider med andre sanser for å gi best mulig informasjon. For eksempel ved at hørselen oppdager en lyd, og synet undersøker lydkilden

Dette er kjennetegn på nedsatt hørsel

Når du har nedsatt hørsel vil det ofte bli vanskeligere å høre hva andre sier. Om det er bakgrunnsstøy vil det ofte bli enda vanskeligere. Retning og akustikk kan bli vanskelig å forstå. Noen opplever at hørselstapet gjør at alle lyder blir svakere, andre opplever at hørselstapet gjør at lyder blir uklare, grumsete og mumlete. Det betyr at du kan høre en stemme, men ikke nødvendigvis høre nok til å oppfatte innholdet i det som blir sagt. Dette skaper utfordringer i kommunikasjonen og kan føre til misforståelser. Det er flere grunner til at du kan få nedsatt hørsel. Det kan være:

  • alder
  • skade
  • sykdom

(World Health Organization, 2021, s. 12-29; Dillon, 2012).

Når både syn og hørsel er nedsatt

For en person som allerede har nedsatt syn vil et hørselstap føre til flere utfordringer enn for personer med normalt syn. Med nedsatt hørsel er det ofte en utfordring å høre hva som blir sagt. Med både nedsatt syn og nedsatt hørsel er det ikke bare vanskelig å høre hva som blir sagt, men også hvem som snakker, og hvor den som snakker befinner seg. (Dammeyer, 2014; Dillon, 2012).

To personer sitter ved et bord. En holder et høreapparat i hånden. Den andre kjenner på dette.

Hvis det er mye støy vil de fleste ha god nytte av å se på den som snakker. Kroppsspråk, ansiktsmimikk, om munnen til den som snakker er åpen eller lukket, og å lese på lepper gjør det lettere å høre hva som blir sagt (Peelle & Sommers, 2015). Når både syn og hørsel er nedsatt blir ofte det å forstå samtaler i støy vanskelig. Dette stiller det ekstra krav til tilrettelegging, hjelpemidler og gode strategier.

Les mer om nedsatt syn og hørsel her: AV-klinikken – Eikholt

Høreapparat – et godt hjelpemiddel

Et høreapparat er et hjelpemiddel, men gjør ikke at hørselen blir normal (Dillon, 2012). Det finnes et stort utvalg forskjellige typer høreapparater fra et stort utvalg høreapparat-produsenter. I Norge er høreapparater gratis. Audiograf og personen med hørselstapet velger sammen hvilket høreapparat som passer til den enkelte. Du kan prøve flere typer høreapparat hvis det er nødvendig (NAV, 2024).

Les mer om lover og regler om høreapparater her: Lover og regler om høreapparater i Norge  – Eikholt

Kilder

Dammeyer, J. (2014). Deafblindness: A review of the literature. Scandinavian Journal of Public Health, 42(7), 554-562. https://doi.org/10.1177/1403494814544399

Dillon, H. (2012). Hearing Aids. Thieme.

Gelfand, S. A. (2016). Essentials of Audiology Thieme.

Goplen, F. (2009). Svimmelhet – Diagnostikk og behandling. http://www.balanselaboratoriet.no/wp-content/uploads/2018/06/Svimmelhet-bok.pdf

NAV. (2024). Høreapparat. https://www.nav.no/horeapparat

Peelle, J. E. & Sommers, M. S. (2015). Prediction and constraint in audiovisual speech perception. Cortex, 68, 169-181. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.cortex.2015.03.006

World Health Organization. (2021). World report on hearing. WHO. https://www.who.int/publications/i/item/9789240020481

Har du spørsmål om kombinert syns- og hørselsnedsettelse?

Kontakt oss – Eikholt

Artikkelen er skrevet 21. mai 2024

Fant du det du lette etter?