Grenseløs idrettsglede – fotballgalskap på sitt beste!

Hør på innholdet

0:00 / 0:00

Hastighet:

1x

Stemme:

Introduksjon 

Opplevelsen av å gå på fotballkamp er beskrevet av en av erfaringskonsulentene i prosjekt Grenseløs idrettsglede som «Helt rått». Prosjektet handler om tilrettelegging for at personer med kombinert syns- og hørselsnedsettelse/døvblindhet kan delta som publikum på fotballkamper. Men, prosjektet handler også om eierskap til egen rehabiliteringsprosess – hva er viktig for meg. Her kan du se videoer, lese og laste ned rapport og brosjyre, samt finne veileder med haptiske signaler til bruk i fotballkamp.

Se video fra prosjektet:

Se synstolket video fra prosjektet:

Fokus på deltakelse og muligheter

Bildet viser erfaringskonsulenter og tolker i prosjektet Grenseløs idrettsglede som publikum på fotballkamp

Bred deltakelse i alle deler av det sivile samfunn er viktig for demokratiet og for enkeltmennesker. Personer med funksjonsnedsettelse møter store barrierer i mange deler av sivilsamfunnet. Barrierer kan være dårlig fysisk tilgjengelighet, transport, mangel på informasjon samt sosiale hindringer. 

Deltagelse i kultur og idrett innebærer også at det må være muligheter til å ta del i opplevelser ved å være publikum på arrangementer. Det er dokumentert store helsemessige gevinster av dette. Dette prosjektet har hatt som mål å gi personer med syns- og hørselsnedsettelse/døvblindhet denne muligheten. I Grenseløs idrettsglede har fokuset vært på deltagelse som publikum på fotballkamper. 

Et brukerstyrt prosjekt

Prosjektet kom i gang etter initiativ fra representanter for målgruppen, personer med kombinert syns- og hørselsnedsettelse/ døvblindhet. En av de to prosjektlederne tilhører selv målgruppen og hele prosjektet er basert på en styring og evaluering av tiltakene med representanter for målgruppen. Brukerinvolvering er effektivt for å sikre at forskningen oppleves som relevant for brukergruppen og at de det gjelder kan ta eierskap til prosjektene og den nye kunnskapen. En viktig effekt av brukerinvolvering er begrepet «empowerment» i ordets brede betydning. Ikke bare som en styrking av brukerne som individ, men også som gruppe.

Prosjektledere er Rolf Lund som er seniorforsker ved Eikholt ressurssenter for døvblinde. Han har tidligere hatt ansvar for gjennomførte prosjekter støttet av HLF, Stiftelsen Dam, Norges blindeforbunds forskningsråd og Norges Forskningsråd.

Medforsker er Cor van der Ljicke som selv har kombinert nedsatt syns- og hørselsfunksjon/døvblindhet og er initiativtaker til prosjektet. Han har gode kontakter med brukermiljøer som vil bidra med viktig kunnskap i gjennomføringen av prosjektet. Han kommer selv til å være en av deltakerne i prosjektet. To dyktige idrettspedagoger og kunnskapsrike medarbeidere på Eikholt vil også bidra med fagkompetanse i ulike faser av prosjektet.

Fotballkamp overført med alle kommunikasjonsformer

I prosjektet ble det gjennomført simuleringer av publikumssituasjon ved storskjerm, samt deltakelse som publikum på stadion. Her ble ulike kommunikasjonsformer testet ut i praksis;

I videoen ser du hvordan Cor benytter et taktil brett av en fotballbane og en tolk til å følge med på det som skjer på fotballbanen mens han sitter på tribunen:

I videoen under ser du hvordan Simen får med seg det som skjer på storskjerm ved hjelp av tolk og haptiske signaler på ryggen.

Stor overføringsverdi til andre sports- og kulturarrangementer

Vi regner med at erfaringene fra prosjektet vil være nyttige også for andre kultur- og idrettsarrangementer. Ved å synliggjøre mulighetene for personer med syns- og hørselsnedsettelse/døvblinhet, med en godt tilrettelagt «tribune», kan prosjektet gi inspirasjon til alle sports- og kulturarrangementer.  Det er ikke bare fotballkamper som skal være tilgjengelig for alle, men vi har valgt dette som en krevende oppgave for å oppmuntre til løsninger for alt og alle.

Rapport, brosjyre og veileder med haptiske signaler

Fra prosjektet er det utarbeidet en rapport som beskriver hele prosessen og resultat av prosjektet. Det er også laget en brosjyre, samt en veileder med haptiske signaler. Du kan fritt laste ned PDF i lenkene under.

Ønsker du dette tilsendt som trykksak, så ta kontakt med oss på post@eikholt.no.

Ønsker du mer informasjon, ta kontakt med Rolf Lund på epost: rolf.lund@eikholt.no

Lenker til andre kilder om prosjektet:

Vil du lese mer om prosjektet Grenseløs idrettsglede, klikk på lenke og du kommer til Hørselshemmedes Landsforbund sin side: www.hlf.no/grenseløsidrettsglede

Det er også skrevet en flott artikkel på Nasjonal Kompetansetjeneste for døvblinde sin nettside, den finner du her: – Dette er helt rått! – Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde (dovblindhet.no)

På Eikholts nettside finner du informasjon om tolkens avgjørende rolle i dette prosjektet: Tolken gjør deltakelse i kultur- og idrettsarrangement mulig for personer med kombinert nedsatt syn og hørsel – Eikholt

Kontaktperson

Fant du det du lette etter?