Grenseløs idrettsglede

Introduksjon 

I løpet av året 2023 gjennomføres et prosjekt på Eikholt som har fått tittelen «Grenseløs idrettsglede». Det handler om tilrettelegging for at personer med kombinert nedsatt syn og hørsel / døvblinde kan delta som publikum ved kultur- og idrettsarrangementer.

Fokus på deltakelse for alle

Bred deltakelse i alle deler av det sivile samfunn er viktig for demokratiet og for enkeltmennesker. Personer med funksjonsnedsettelse møter store barrierer i mange deler av sivilsamfunnet. Barrierer kan være dårlig fysisk tilgjengelighet, transport, mangel på informasjon samt sosiale hindringer. 

Deltagelse i kultur og idrett innebærer også at det må være muligheter til å ta del i opplevelser ved å være publikum på arrangementer. Det er dokumentert store helsemessige gevinster av dette. Dette prosjektet skal gi døvblinde denne muligheten. Vi har valgt å fokusere på deltagelse som publikum på fotballkamper. 

Vi regner med at erfaringene fra prosjektet vil være nyttige også for andre kultur- og idrettsarrangementer. Ved å synliggjøre mulighetene for døvblinde med en godt tilrettelagt «tribune», kan prosjektet gi inspirasjon til alle sports- og kulturarrangementer.  Det er ikke bare fotballkamper som skal være tilgjengelig for alle, men vi har valgt dette som en krevende oppgave for å oppmuntre til løsninger for alt og alle.

Et brukerstyrt prosjekt

Prosjektet er initiert av representanter for målgruppen, personer med kombinert nedsatt syn og hørsel / døvblinde. En av de to prosjektlederne tilhører selv målgruppen og vi kommer til å basere hele prosjektet på en styring og evaluering av tiltakene med representanter for målgruppen. Brukerinvolvering er effektivt for å sikre at forskningen oppleves som relevant for brukergruppen og at de det gjelder kan ta eierskap til prosjektene og den nye kunnskapen. En viktig effekt av brukerinvolvering er begrepet «empowerment» i ordets brede betydning. Ikke bare som en styrking av brukerne som individ, men også som gruppe.

Prosjektledere er Rolf Lund som er seniorforsker ved Eikholt ressurssenter for døvblinde. Han har tidligere hatt ansvar for gjennomførte prosjekter støttet av HLF, Stiftelsen Dam, Norges blindeforbunds forskningsråd og Norges Forskningsråd. Medforsker er Cor van der Ljicke som selv har kombinert nedsatt syns- og hørselsfunksjon/døvblindhet og er initiativtaker til prosjektet. Han har gode kontakter med brukermiljøer som vil bidra med viktig kunnskap i gjennomføringen av prosjektet. Han kommer selv til å være en av deltakerne i prosjektet. To dyktige idrettspedagoger og kunnskapsrike medarbeidere på Eikholt vil også bidra med fagkompetanse i ulike faser av prosjektet.

Vil du lese mer om prosjektet Grenseløs idrettsglede, klikk på lenke og du kommer til Hørselshemmedes Landsforbund sin side: www.hlf.no/idrettsglede

Kontaktperson

Fant du det du lette etter?