Tolken gjør deltakelse i kultur- og idrettsarrangement mulig for personer med kombinert nedsatt syn og hørsel

Hør på innholdet

0:00 / 0:00

Hastighet:

1x

Stemme:

NAV tilpasningskurs og prosjekter avhenger av tolken

Regninger skal betales, møter med kollegaer skal gjennomføres, mat skal lages. Hverdagslivet skal leves, men to av dine sanser er sterkt redusert eller borte. Det krever energi, veldig mye energi! Da trengs andre strategier – nye måter å løse hverdagen på.

Ved Eikholt planlegges nå NAV-tilpasningskurs og prosjektarbeid for neste halvår. Dette er tjenester til personer med kombinert syns- og hørselsnedsettelse/døvblindhet, som har som mål å være mest mulig selvhjulpne i hverdagen og delta i og påvirke samfunnet. Mennesker som skal leve sine liv som deg og meg – men med sterk reduksjon i to av våre viktigste sanser.

Det er dette NAV-tilpasningskurs, prosjektarbeid og forskning som gir ny kunnskap, handler om. Men, for å lykkes med dette, trenger vi tolkene.

Hva er en tolk?

En tolk har ifølge NAV som oppgave å legge til rette for kommunikasjon for begge parter. Ved tolking for døvblinde brukes ulike kombinasjoner av tolke- og kommunikasjonsmetoder (NAV, Kunnskapsbanken).

Tolketjeneste øker døve, hørselshemmedes og døvblindes muligheter til å delta og påvirke samfunnet.

Tolk | Kunnskapsbanken

Så hvem er denne tolken?

Tolken er et menneske eller kanskje mer beskrivende, en multikunstner. Hadde tolken vært en maskin, hadde den hatt mange knapper og mange innstillinger. Tolken skal være tegnspråktolk, skrivetolk, taletolk, taktiltolk, ledsager med synstolking og utføre haptisk kommunikasjon for å nevne noe. I kommunikasjon trenger mennesker med kombinert syns- og hørselsnedsettelse/døvblindhet ulike kommunikasjonsformer og tilrettelegginger.

Personer på tribunen ser kamp. En person utfører haptisk kommunikasjon på en av tilskuerne. Klikk på bildet for video.

Høres det viktig ut?

I aller høyeste grad vil vi påstå. Prosjektet «Grenseløs idrettsglede» er med og underbygger dette.

Grenseløs idrettsglede med nedsatt syn og hørsel

I løpet av året 2023 gjennomføres et prosjekt på Eikholt som har fått tittelen «Grenseløs idrettsglede». Det handler om tilrettelegging for at personer med kombinert syns- og hørselsnedsettelse/døvblindhet kan delta som publikum ved kultur- og idrettsarrangementer.

Ved flere anledninger har deltakere i prosjektet, sammen med tolker, vært tilskuere på fotballkamper. Her har ulike kommunikasjonsmetoder og hjelpemidler har vært benyttet. Det er tydelig at dette har gitt opplevelser som har festet seg, en tilgang til kulturarrangement som mange ikke har tenkt var mulig.

Mennesker som strekker hendene i været på en tribune

Jeg følte at jeg satt mitt i stadion og opplevde hele fotballatmosfæren. 

Prosjektdeltaker

Tolken har en avgjørende rolle

Det er inspirerende å allerede nå, midt i prosjektet kunne fortelle om suksessen i prosjektet «Grenseløs idrettsglede» og hvordan det har bidratt til å gi personer med kombinert syns- og hørselsnedsettelse/døvblindhet muligheten til full deltakelse som tilskuere på fotballkamper.

I prosjektet erfarte vi at tolker spiller en helt avgjørende rolle for å bryte ned hindringene knyttet til mobilitet, tilgang på informasjon og kommunikasjon.

Effektiv bruk av tolker, som behersker synstolking, leverer haptiske signaler og behersker tegnspråk, har åpenbart muliggjort en opplevelse av full deltakelse under fotballkampene. Den umiddelbare forståelsen av det som skjer på banen er ikke bare imponerende, men vitner også om betydningen av inkluderende tiltak.

Prosjektets resultatet underbygger sterkt behovet for kontinuerlig støtte og implementering av tolketjenester for å sikre at personer med kombinert syns- og hørselsnedsettelse/døvblindhet har tilgang til relevant informasjon og kan delta fullt ut i samfunnsaktiviteter, som for eksempel fotballkamper.

Prosjekt «Grenseløs idrettsglede» fortsetter og vi håper at bruk av tolk som en vesentlig suksessfaktor kan inspirere lignende initiativ og tiltak.

Les her om prosjektet «Grenseløs idrettsglede»

Kommende kurs

Se alle kurs

Fant du det du lette etter?