Tilbake

Temakurs C – to deler 

- · Eikholt
Søk på dette kurset

Påmeldingsfrist

Hør på innholdet

0:00 / 0:00

Hastighet:

1x

Stemme:

“Vi, samfunnet og systemene” 

Personer med kombinert sansetap opplever ofte møtet med et samfunn som forutsetter at en kan se og høre godt, som krevende. Stadige søknadsprosesser, og andre møter med offentlige systemer kan oppleves uforutsigbart og vanskelig. 

Kunnskap er makt, og i dette kurset skal vi lære mer om offentlige systemer i samfunnet, for å skape større innsikt, trygghet og forståelse. 

Kursholdere: Magne Bolme er lektor i historie. Han er blindfødt. Sølvi Marie Risøy er førsteamanuensis i samfunnsvitenskap ved Høgskolen på Vestlandet (HVL). Hun ble blind, og siden døvblind i voksen alder. Begge har bred erfaring som interessepolitikere. 

  • Hvordan møter samfunnet oss, og hvordan kan vi forstå oss selv i møte med samfunnet? 
  • Hvordan forstår vi, finner fram i, og forholder vi oss til systemene på kommunalt, regionalt og statlig nivå? 

Målgruppe: 

Kurset egner seg for deg som ønsker å øke sin kunnskap om egen rolle samfunnet. 

Kontaktperson

Kommende kurs

Se alle kurs

Fant du det du lette etter?