Tilbud til nærpersoner

Nærpersoner kan både være familiemedlemmer, kjæreste, venner, en god nabo, eller kollega. Vedkommende bør ha nær kontakt med en person med døvblindhet /kombinert syn- og hørselsnedsettelse.

Eikholt gir også tilbud til nærpersoner. Nærpersoner kan komme til Eikholt som kursdeltakere ved flere ulike kurs. Dette kan være i brukeren sitt individuelle kurstilbud, familiekurs, parkurs, gruppekurs for nærpersoner, gruppekurs for familier, søskengruppe, med mer.

Det er i samråd med bruker at nærpersoner kan delta som kursdeltaker i deres individuelle kurstilbud. Dette gjelder i de tilfeller der informasjonen og opplæringen er nyttig og relevant også for deg som nærperson og i samspillet mellom dere. Vi legger vekt på at økt kunnskap vil kunne gi større forståelse i relasjoner. I disse kursene vil du kunne få tilbud om en psykososial samtale. 

Vi har egne gruppekurs for nærpersoner. Her er målet å blant annet gi økt kunnskap om kombinert sansetap, og få kompetanse om ulike måter å kommunisere på. Kurset gir deg muligheten til å møte andre nærpersoner i en lignende nærpersonolle som deg selv. En del av kurset vil derfor være basert på erfaringsutveksling gjennom aktiv deltakelse og dialog mellom kursdeltakere og fagpersoner. Vi legger ut gruppekurs for ett år om gangen,  og disse finner du under våre kurs.

Dersom dere har behov for det kan vi på Eikholt tilrettelegge for å samle familiemedlemmer i et familiekurs som skreddersys etter deres behov. Vi har også parkurs som kan være individuelt for dere, men også i gruppe der flere par møtes.

Vi ønsker å være en ressurs for nærpersoner. Har du som nærperson et behov for veiledning, opplæring, eller annet, kan du henvende deg til oss ved å bruke vårt kontaktskjema.

Fant du det du lette etter?