Eikholt-konferansen 2024, om personsentrert rehabilitering

Hør på innholdet

0:00 / 0:00

Hastighet:

1x

Stemme:

Eikholt-konferansen arrangeres i august hvert år, og har som mål å spre relevant kompetanse knyttet til syns- og hørselsnedsettelse/døvblindhet. I år er tema «Se og hør meg- om personsentrert rehabilitering».

Bli med 21. – 22. august og få med deg dyktige foredragsholdere.

Målgruppe

Tema er aktuelt for alle som jobber med og har interesse for rehabilitering, og som møter mennesker med nedsatt syn og hørsel. Dette kan være Ergoterapeuter, Fysioterapeuter, Synspedagoger, Audiopedagoger, Audiografer, Nevrologer, Psykologer med flere.

Etterutdanningspoeng for Optikere, NOFEP, 11 poeng ved full deltakelse.

Tid og sted

Tid: 21. – 22. August

Sted: Fysisk på Eikholt – det blir ingen streaming denne gangen. Vi gjør opptak av de forelesninger vi får tillatelse til, og distribuerer disse i etterkant.

Språk: Norsk/Dansk/Norsk Tegnspråk

Frist 14. august

Se og hør meg – om å legge til rette for utvikling og rehabilitering

Personsentrert rehabilitering er en prosess som baserer seg på partnerskap og dialog mellom bruker og fagpersoner, for å
skape innsikt og mestring ( Eikholt-rapport-nr-01_20-Eikholtmodellen.pdf).

Å ha en kombinert syns og hørselsnedsettelse/døvblindhet oppleves for mange av de som bruker Eikholt, som å ha en usynlig funksjonsnedsettelse, som omgivelsene ikke forstår eller tar hensyn til. Andre igjen opplever å bli usynliggjort og tilsidesatt. Opplevelsen er å ikke bli sett og hørt for den man er, fordi omgivelsene er usikre på hvordan møte en person med kombinert syns- og hørselsnedsettelse/døvblindhet.

I en rehabiliteringsprosess er det ekstra viktig at den som har syns- og hørselsnedsettelse/døvblindhet føler seg sett og hørt av sine hjelpere, nærpersoner som profesjonelle. Det skjer gjennom gode menneskemøter hvor det skapes trygge relasjoner og tillit.

Denne konferanse vil gi påfyll på hvordan du kan legge til rette for og bruke deg selv for å støtte et annets menneskes utvikling og rehabilitering.

Last ned programmet i Word-format

Last ned programmet som PDF

Program Onsdag 21. august

Eikholt-konferansen dag 1
*Med forbehold om endring

Program Torsdag 22. august

Forelesere

Her kan du ble bedre kjent med forelesere i årets konferanse.

Susan Hart

Portrettbilde av Susan Hart. Hun har kort mørkt hår, en rød jakke og smiler med lukket munn.

Susan Hart er cand.psych., PhD., spesialist og veileder i barnepsykologi og spesialist i psykoterapi. Hun har vært leder av et kommunalt familiebehandlingsenter og jobbet på barnepsykiatrisk avdeling.

Hun er i dag selvstendig psykolog og har i tidens løp veiledet forskjellige faggrupper, som arbeider med barn, voksne og familier. Susan holder mange kurs og foredrag over hele Skandinavia. Hun er forfatter til en lang rekke bøker omkring neuroaffektiv utviklingspsykologi, som er oversatt til flere språk. Se mer på www.neuroaffect.dk

Per Jostein Matre

Per Jostein Matre har 44 års erfaring innenfor psykisk helse, barnevern og sosialt arbeid, både som terapeut, veileder og underviser. Han er utdannet med hovedfag i sosialt arbeid, klinisk spesialistutdanning i kognitiv atferds terapi og utdannet veileder.

I dag leder han arbeidet med kompetanseløpet og fellesfaglig kvalitetsarbeid i Psykisk helse, rus og avhengighet i Drammen kommune. 

Inga-Britt Kjellevold Haugen

Foto: Norges Blindeforbund

Inga-Britt Kjellevold Haugen er forskningssjef i Norges Blindeforbund. Hun var tidligere førsteamanuensis ved Institutt for optometri og synsvitenskap, nå Universitetet i Sørøst-Norge, hvor hun var ansatt i 22 år. Hun har også bakgrunn som administrerende direktør og klinisk leder av private helseklinikker, samt som kommunalsjef helse omsorg.

Inga-Britt har blant annet utdannelse innen ledelse og offentlig forvaltning fra Universitetet i Tromsø, en Dr.philos.-grad i nevroanatomi fra Universitetet i Oslo, en M.phil-grad i synsvitenskap fra City University i London, og en Optikerutdannelse fra Kongsberg ingeniørhøgskole. Hun har deltatt i en rekke ulike forskningsprosjekter, med hovedfokus på nevroanatomien til det øyemotoriske system, samt forskning på ulike øyesykdommer

Kari Jokstad

Portrettbilde av Kari Jokstad. Hun står utendørs, har lyst langt hår, ovalt ansikt, smiler med åpen munn. Hun har på seg små øredobber, grå jakke, skjorte og en genser utenpå.

Kari Jokstad er forskningsleder ved Eikholt. Hun startet sin yrkeskarriere som fysioterapeut innen rehabilitering og habilitering og har erfaring både fra spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten.

Kari har vært leder på ulike nivå i kommunal sektor og de senere årene jobbet hun med tverrfaglige prosjekter innen fag- og tjenesteutvikling. Hun har sin doktorgrad i Personorientert helsearbeid fra Universitet i Sørøst-Norge. Kari er særlig opptatt av at kompetansen til personer med egenerfaring inkluderes i tjenesteutvikling og forskning.

Konferansier

Cathrine Timm Sundin

Cathrine er utdannet tegnspråktolk og har arbeidet som frilans i 17 år. Hun har en mastergrad i rehabilitering og habilitering. Hennes masterprosjekt “Medvirkning i egen rehabiliteringsprosess” er basert på intervjuer med personer med en kombinert syns- og hørselsnedsettelse/døvblinde. 

På Eikholt har Cathrine ansvar for gruppekurs og individuelle kurs hvor kommunikasjon med alle sanser er en stor del av kursinnholdet. Hun er spesielt opptatt av betydningen av nærpersoner og deres kunnskap om det kombinerte sansetapet, nettverksbygging og likepersonsarbeid. 

Cathrine har i tillegg ansvar for tolkepraksis på Eikholt, der alle tolker i hele Norge i løpet av studiet har en uke praksis ved Eikholt. 

Priser og påmelding

  • Konferanseavgift: 2090,- inkluderer lunsj og pauseservering begge dager
  • Enkeltrom 1300,- pr rom pr natt, inkludert frokost.
  • Dobbeltrom 1800,- pr rom pr natt, inkludert frokost.
  • Middag på kvelden 21. august: 610,-

Har du spørsmål?

Gjelder spørsmålene overnatting eller praktiske spørsmål knyttet til reise til og fra, ta kontakt med vårt sentralbord på telefon 456 14 404 eller epost: post@eikholt.no

Har du spørsmål til program eller deltakelse, ta kontakt med Tanja Teigum på epost: tanja.teigum@eikholt.no

Spørsmål knyttet til fakturering kan rettes til Mona Borrmann på epost: mona.borrmann@eikholt.no

Les om fjorårets konferanse

Vil du lese om fjorårets Eikholt-konferanse, klikk på vedlagt lenke:

Eikholt-konferansen 2023 – Eikholt

Kontaktperson

Kommende kurs

Se alle kurs

Fant du det du lette etter?