Mobilitet og orientering

Fagområdet kalles ofte mobilitet og orientering, hvor mobilitet handler om det å forflytte seg fra ett sted til et annet på en trygg og selvstendig måte. Orientering i denne sammenhengen er å vite hvor du er i forhold til omgivelsene. Mobilitet og orientering kan for eksempel handle om å gå hjemmefra til butikken og hele veien vite hvor du er i forhold til omgivelsene.

Eksempler på tema for kursinnhold

  • Grunnleggende orienteringsteknikker og stokkteknikker
  • Hørsel og orientering
  • Mobiltelefon som orienteringshjelpemiddel
  • GPS
  • Kikkert
  • Filterbriller
  • Buzz-clip
  • Førerhund

Haptisk og førerhund

Haptisk kommunikasjon i sammenheng med førerhund og utøver er et verktøy for å forbedre hundens evne til å være den primære hinderløseren. Det er laget en veileder som benyttes i dette kurset. Denne kan lastes ned i word format i norsk elle engelsk utgave her:

Eikholt – Haptisk kommunikasjon og førehund

Eikholt – Haptic communication and guide dog

Video om Haptisk og førerhund (denne har ingen tale):

Video som viser bruk av haptisk og førerhund

Fant du det du lette etter?