Haptisk kommunikasjon og førerhund

Cathrine Timm Sundin, Senior Kommunikasjonsrådgiver ved Eikholt, har i samarbeid med Hapti-Co gjennomført et prosjekt som omhandler bruk av haptisk kommunikasjon i sammenheng med førerhund og utøver.

Prosjektet er en del av fagområdene kommunikasjon samt mobilitet og orientering. Mobilitet handler om det å forflytte seg fra ett sted til et annet på en trygg og selvstendig måte. Orientering i denne sammenhengen er å vite hvor du er i forhold til omgivelsene. Mobilitet og orientering kan for eksempel handle om å gå hjemmefra til butikken og hele veien vite hvor du er i forhold til omgivelsene.

Haptisk kommunikasjon og førerhund

Haptisk kommunikasjon i sammenheng med førerhund og utøver er et verktøy for å forbedre hundens evne til å være den primære hinderløseren. Resultat fra prosjektet er blant annet presentert på den internasjonale Mobilitets-konferansen i Polen som ble avholdt i mai 2023.

Det er laget en veileder som fritt kan lastes ned og benyttes. Denne kan lastes ned i word format i norsk eller engelsk utgave her:

Eikholt – Haptisk kommunikasjon og førehund

Eikholt – Haptic communication and guide dog

Video om Haptisk og førerhund (denne har ingen tale):

Video som viser bruk av haptisk og førerhund

Fant du det du lette etter?