Aktivitetsuker

Uke 43 (24. – 28. oktober)
Uke 45 (07. – 11. november)

Praksisuker for alle landets tolkestudenter

Mål:
• For kursdeltagerne er målet å ha en uke med mye fysisk aktivitet. Vi ønsker å legge til rette for aktiviteter som mange ikke har prøvd tidligere.
• For tolkestudentene er målet å bli dyktige tolk/ledsagere gjennom en god og variert praksisuke.

Tema/kursinnhold:
• Aktivitetene varierer fra år til år. Eksempler på aktiviteter kan være;
sjakk, hvordan bruke tolk/ledsager, linedance, løpekurs, yoga, turdag,
styrke og balansetrening, klatring, bowling, dans, crossfit, sykling,
forelesninger osv.
• Kurset er ikke et tilpasningskurs. Eikholt dekker utgiftene for reise og opphold.
• Tolkestudentene dekker behovet for tolk/ledsagning under hele oppholdet.

Søknadsfrist: for begge ukene 01.mai

Kontaktperson: Cathrine Timm Sundin, cathrine.t.sundin@eikholt.no