Eikholt-rapport om CBS syndrom

Bakgrunnen for rapporten er at det er lite kunnskap og oppmerksomhet på Charles Bonnet syndrom (CBS) blant personer med nedsatt syn og hørsel/døvblindhet. Det viser seg at det er større risiko for CBS når en også har nedsatt hørsel, lever i sosial isolasjon, har fatigue eller høyt stress nivå. Dette er faktorer du finner mer av hos personer med nedsatt syn og hørsel/døvblindhet, og derfor kan vi tro at disse opplever mer hallusinasjoner på grunn av CBS enn andre.

Line Kristine Gundersen Hovland ved Eikholt nasjonale ressurssenter for døvblinde har undersøkt hvilken betydning det å leve med CBS har for aktiviteter i dagliglivet og sosialt liv. Deltagerne ble rekruttert via informasjonskanalene til  brukerorganisasjonene, Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde (NKDB) og Eikholt.

Prosjektet så på hvordan personer med nedsatt syn og hørsel/døvblindhet opplever at CBS virker inn i dagliglivet, i sosialt liv og kommunikasjon. Studien ønsket å skaffe mer kunnskap om hvordan hallusinasjonene erfares og forstås, og hvordan verden er tilgjengelig når en lever med CBS.

Formålet med denne rapporten er å presentere hva vi vet om CBS er og hvordan det kan påvirke hverdagen. Hallusinasjoner grunnet CBS berører dagliglivets aktiviteter, det å ta seg frem, kommunikasjon og sosialt liv i varierende grad.

Vil du lese rapporten, les her.

Fant du det du lette etter?