Kommunikasjon med alle sanser – i to deler

kurset passer for alle, men er spesielt tilrettelagt for tegnspråklige.

Søknadsfrist: 01. november 2018

Mål:

 • Lære flere ulike måter å kommunisere på – gjerne sammen med faste ledsagere/familiemedlem
 • Lære å tolke informasjon gjennom taktil sans (berøring og bevegelse)
 • Oppleve mestring
 • Aktiv deltakelse i lokalt nettverk og i fellesskap med andre
 • Økt kroppsbevissthet

Tema/ kursinnhold:

 • Øvelser i ulike måter å kommunisere på, som taktile tegn, alfabeter og haptisk kommunikasjon, gjerne i samarbeid med egne ledsagere / familiemedlem
 • Stimulering og bevisstgjøring av den taktile sansen ved hjelp av kreative aktiviteter
 • En arena for erfaringsutveksling og likepersonsarbeid
 • Bevisstgjøring i bruk av eventuelle restfunksjoner av syn / hørsel i aktivitetene
 • Tolke informasjon via lukt og smak
 • Fysiske aktiviteter
 • Bevisstgjøring og øvelser for ledsager

Kontaktpersoner:

Aashild Klopan, aashild.klopan@eikholt.no og
Cathrine Timm Sundin, cathrine.t.sundin@eikholt.no

Fant du det du lette etter?