Kommunikasjon med alle sanser – i to deler

Hør på innholdet

0:00 / 0:00

Hastighet:

1x

Stemme:

Del 1:  Uke 6 (06. – 09. februar)
Del 2:  Uke 22 (29.mai – 01. juni)
Søknadsfrist: 01. november 2017

Mål:
• Lære flere ulike måter å kommunisere på – gjerne sammen med ledsager/familiemedlem
• Lære å tolke informasjon gjennom taktil sans (berøring og bevegelse)
• Økt deltakelse i lokalt nettverk og fellesskap med andre
• Økt kroppsbevissthet

Tema/ kursinnhold:
• Øvelser i ulike måter å kommunisere på, som taktile tegn, alfabeter og haptisk kommunikasjon, gjerne sammen med egen ledsager / familiemedlem
• Stimulering og bevisstgjøring av den taktile sansen ved hjelp av kreative aktiviteter
• Bevisstgjøring i bruk av eventuelle restfunksjoner av syn / hørsel i aktivitetene
• Trene på å tolke informasjon via lukt og smak
• Fysiske aktiviteter
• Bevisstgjøring og øvelser for ledsagere

Kursholdere og kontaktpersoner:
Aashild Klopan, aashild.klopan@eikholt.no
Kari Schjøll Brede, kari.s.brede@eikholt.no

Tilbake til Kurskalender

Fant du det du lette etter?