Magnus Tollefsrud

Seniorrådgiver - Hørsel

Magnus er utdannet Cand.Philol., med hovedfag i litteraturvitenskap og grunnfag i psykologi og sosiologi. Han har lang erfaring med opplæring i og tilpasning av hørselstekniske hjelpemidler. Magnus har i det daglige særlig fokus på å legge til rette for at brukerne får utforske og optimalisere utnyttelsen av sin hørselsrest i aktiviteter som er viktig for den enkelte. For Magnus er det viktig at brukeren føler seg sett og hørt for å legge til rette for best mulig læring og selvhjulpenhet. 

Magnus er opptatt av en relasjonell tilnærming, uavhengig av kommunikasjonsform og funksjonsnivå, i møte med brukerne. Han har som sin faglige interesse hvordan hørselsfunksjon utvikles og integreres hos personer med andre funksjonsvariasjoner i tillegg til det kombinerte sansetapet. Han er også opptatt av hvordan hørselsoptimalisering i aktiviteter kan styrke mulighetene rundt taktil og alternativ- og supplerende kommunikasjon. 

Kompetansefelt: 

  • Hørselsrehabilitering 
  • Auditive prosesseringsvansker (APD) 
  • Masteremne i Relasjonell tilnærming til atypisk kommunikasjon   
  • Masteremne i Nevropsykologi og nevropedagogikk. 

Fant du det du lette etter?