Roar Meland

Administrerende direktør

Er utdannet cand.san/hovedfag i helsefag studieretning diakoni fra Medisinsk fakultet ved Universitetet i Oslo (UIO). Har også grunnfag i offentlig rett fra juridisk fakultet ved UIO. Før dette fire-årig diakonutdanning fra Diakonhjemmet Høgskole (nå VID). Roar har også deltatt i program for lederutvikling. 

Roar har bakgrunn som diakon i Den norske kirke, generalsekretær i Det norske diakonforbund. Han har mange års erfaring fra internasjonalt samarbeid og styrearbeid.  

Kompetansefelt: 

  • Ledelse 
  • Innovasjon 
  • Organisasjonsutvikling 
  • Økonomi og forvaltning 

Fant du det du lette etter?