Rolf Lund

Forsker

Rolf Lund er godkjent spesialist i pedagogisk psykologisk rådgivning. Han har vært amanuensis og leder for synspedagogutdanningen ved Institutt for spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo.  

Ved Eikholt jobber Rolf med forskning, utvikling og innovasjon (FoUI). Han har et sterkt fokus på brukermedvirkning. Rolf er en ettertraktet foredragsholder både i Norge og internasjonalt, er en aktiv bidragsyter og formidler i ulike fag- og forskernettverk. 

Kompetansefelt: 

  • Forskningskompetanse – og formidling UiO, AFI, SINTEF 
  • Innovasjonsarbeid (teknologi, optikk og pedagogikk) 
  • Rehabilitering og hjelpemidler  
  • Prosjektledelse 

Fant du det du lette etter?