Thomas Haraldson

Seniorrådgiver - IKT

Thomas er utdannet teknolog. Han har en sterk interesse for teknologi, tjenesteutvikling og pedagogikk. Han har en master i informasjonssystemer, fra Norge & Sør-Korea. Fordypning omhandlet tingenes internett. Herunder adopsjon av teknologiske produkter.   

Thomas setter alltid brukeren i sentrum og han elsker å se etter nye muligheter, for å utvikle tjenesten og løse utfordringene brukerne måtte stå ovenfor. På Eikholt trives Thomas med å jobbe tverrfaglig og målrettet i møte med menneskene som får tildelt Eikholt sine tjenester. Skjæringspunktet mellom menneskene, pedagogikk, teknologiske muligheter og den potensielle hverdagsmestringen er noe som preger kursene hans. 

Kompetansefelt: 

  • IKT og pedagogiske veiledning 
  • Tjenesteutvikling  
  • Digital mestring 
  • Informasjonsformidling på digitale plattformer 

Fant du det du lette etter?