Familiekurs: Livet med Usher

Uke 32 (10. – 14. august)

For familier som har barn/ungdom med Usher.

Mål:

• Å bli kjent med andre familier i samme situasjon
• Å finne håp og inspirasjon i gode eksempler
• Få gode opplevelser gjennom aktivitet og deltakelse sammen med andre

Tema/kursinnhold:

• Å leve i en familie med Usher, som foreldre, søsken og som barn/ungdom med diagnosen
• Nytt innen forskning
• Hvordan syn og hørsel virker inn i aktiviteter
• Møte med en ung voksen som lever med Usher
• Lek og moro

Søknadsfrist: 01. mai

Kontaktperson: Line Hovland, line.hovland@eikholt.no