Haptisk med førerhund

Uke 16 (19. – 22. april)

Mål:

• Å skape gode strategier for samarbeid mellom hundefører, ledsager og hund

Tema/ kursinnhold:

• Teoretisk kunnskap om bruk av haptiske
signaler sammen med førerhund
• Rolleavklaringer
• Undervisning i gruppe med vekt på brukermedvirkning og erfaringsutveksling
• Kursholdere fra Hapti-co og Blindeforbundets førerhundskole
• Praktiske øvelser

Målgruppe: For deg som har førerhund

Søknadsfrist: 01. november

Kontaktperson: Cathrine Timm Sundin, cathrine.t.sundin@eikholt.no