Haptisk med førerhund

Uke 12 (17. – 20. mars)

Søknadsfrist: 01. november 2019

Mål:

  • Å skape gode strategier for samarbeid mellom hundefører, ledsager og hund.

Tema/ kursinnhold:

  • Teoretisk kunnskap om bruk av haptiske signaler sammen med førerhund
  • Rolleavklaringer
  • Undervisning i gruppe med vekt på brukermedvirkning og erfaringsutveksling.
  • Praktiske øvelser

Kontaktperson: Cathrine Timm Sundin, cathrine.t.sundin@eikholt.no