Høstaktivitet for personer med medfødt døvblindhet

Uke 35 (30. – 02. september)

Mål:
• Skape en arena for å utvikle og utnytte egne fysiske, kreative, og kognitive muligheter.
• Utvikling av kommunikasjon, språk og mestringsfølelse gjennom meningsfulle aktiviteter.
• Overføre kunnskap om kommunikasjon, sosiale rammer, kultur og fysisk aktivitet til deltakers nettverk / personell / nærpersoner.
• Tema/kursinnhold:
• Sansestimulering gjennom ulike aktiviteter ute og inne
• Opplæring og veiledning i ulike aktiviteter som padling, turløype, aktiviteter i vann (basseng), forming / leire mm.
• Kompetanseoverføring / kurs for deltakernes nettverk / personell / nærpersoner

Sted: Eikholt og nærområdet

Søknadsfrist 01. november

Kontaktersoner: Cathrine Timm Sundin, cathrine.t.sundin@eikholt.no og Marit Irene Vie, marit.irene.vie@eikholt.no