Informasjonsinnhenting ved hjelp av foto

Uke 9 (26.februar – 01.mars)

Søknadsfrist: 01. november 2018

Mål:

  • Kurset skal gi deltakerne en innsikt i muligheter og utfordringer knyttet til bildebehandling og bildeforståelse.

Tema/ kursinnhold:

  • Moderne teknologi gjør det teknisk mulig for deg som er døvblind både å ta bilder, få bildene automatisk beskrevet, gjenkjenne ansikter på et bilde, og legge bildet ut på sosiale medier.
  • Teori og praktiske øvelser inngår.

 Kontaktperson: John Ulriksen, john.ulriksen@eikholt.no