Informasjonsinnhenting ved hjelp av mobiltelefon

Uke: 41 (06. – 08. oktober)

Søknadsfrist: 1. mai 2020

Mål:

  • Kurset skal gi deltakerne en innsikt i muligheter og utfordringer knyttet til informasjonsinnhenting

Tema/kursinnhold:

  • På dette kurset lærer du å benytte apper på din mobiltelefon til å hente inn informasjon og beskrive den på en tilgjengelig måte. For eksempel kan mobilens kamera brukes til ansiktsgjenkjenning, beskrivelse av omgivelser, gjenkjenning av valuta, finne lyskilder, analysere farger og få lest opp tekst.
  • Teori og praktiske øvelser inngår i kurset

Målgruppe:

  • Kurset egner seg best for den som ønsker å bli mer selvstendig i hverdagen ved hjelp av ny teknologi.
  • Personer som bruker taleteknologi/leselist

Forutsetninger:

  • Det er en fordel at du har med egen smarttelefon og at du har kjennskap til bruk av apper. De som bruker leselist må ha med disse.

Kontaktperson: John Ulriksen, john.ulriksen@eikholt.no