Kulturuke for personer med medfødt døvblindhet

Uke 17 (21. – 24. april)

Søknadsfrist 01. november 2019

Mål:

  • Skape en arena for å utvikle og utnytte sitt kreative, kunstneriske og musiske potensiale.
  • Skape motivasjon og mulighet for kommunikasjon og uttrykk gjennom rytme og musikk
  • Ny kunnskap om kultur, kommunikasjon og musiske aktiviteter for kursdeltakers personale/ ledsagere.

 Tema/ kursinnhold:

  • Musikkutfoldelse med et stort utvalg av rytme- og klanginstrumenter
  • Kommunikasjon via opplevelser, rytme, taktil berøring og samhandling
  • Veiledning fra utøvende musikere med lang erfaring med kurs for personer med medfødt døvblindhet
  • Kunnskapsoverføring og erfaringsutveksling om kultur, kommunikasjon og musiske aktiviteter til personale/ ledsagere.

Kursholdere: Steen Raahauge og Winnie Carset

Kontaktpersoner: Aashild Klopan, aashild.klopan@eikholt.no og Kari Schjøll Brede, kari.s.brede@eikholt.no