Kulturuke for personer med medfødt døvblindhet

Uke 17 (27. – 30. april) Søknadsfrist 01. november

Mål:

  • Skape en arena for å utvikle og utnytte sitt kreative, kunstneriske og musiske potensiale
  • Skape motivasjon og mulighet for kommunikasjon og uttrykk gjennom rytme og musikk
  • Ny kunnskap om kultur, kommunikasjon og musiske aktiviteter for kursdeltakers personale/ ledsagere

Tema/ kursinnhold:

  • Musikkutfoldelse med et stort utvalg av rytme- og klanginstrumenter
  • Kommunikasjon via opplevelser, rytme, taktil berøring og samhandling
  • Veiledning fra utøvende musikere med lang erfaring med kurs for personer med medfødt døvblindhet
  • Kunnskapsoverføring og erfaringsutveksling om kultur, kommunikasjon og musiske aktiviteter til personale/ ledsagere

Målgruppe:

  • Personer med medfødt døvblindhet

Kursholdere: Steen Raahauge og Winnie Carset

Kontaktperson: Aashild Klopan, aashild.klopan@eikholt.no