Kulturuke for personer med medfødt døvblindhet

Uke 17 (23. – 27. april)
Søknadsfrist: 10. januar 2018

Mål:
• Skape en arena for å utvikle og utnytte den enkeltes kreative og musiske
potensiale
• Skape motivasjon og mulighet for kommunikasjon og uttrykk gjennom rytme og musikk
• Ny kunnskap om kultur, kommunikasjon og musiske aktiviteter for kursdeltakers personell/nettverk

Kursinnhold /temaer:
• Musikkutfoldelse med et stort utvalg av rytme- og klanginstrumenter
• Kommunikasjon via opplevelser, rytme, taktil berøring og samhandling
• Veiledning fra utøvende musikere med lang erfaring med kurs for personer med medfødt døvblindhet
• Kunnskapsoverføring og erfaringsutveksling om kultur, kommunikasjon og musiske aktiviteter til fagpersoner/ ledsagere

Kursholdere: Steen Raahauge og Winnie Carset
Kontaktperson: Aashild Klopan, aashild.klopan@eikholt.no eller Kari Schjøll Brede, kari.s.brede@eikholt.no

Tilbake til Kurskalenderen