Pårørendekurs medfødt døvblindhet

Uke 5, (4. – 6. februar)

Søknadsfrist 01. november

Tema / kursinnhold:

  • Lære nye kommunikasjonsmetoder og strategier
  • Opplæring i teknikker knyttet til hverdagslige aktiviteter
  • Informasjon, demonstrasjon og utprøving av syns- og hørselstekniske hjelpemidler
  • Undervisning i gruppe, også med erfaringsutveksling

Mål:

  • Få økt kunnskap om kombinerte sansetap
  • Få kompetanse i ulike måter å kommunisere; tilpasset tegnspråk og taktilt tegnspråk, tale med hørselsforsterkning og kombinasjoner av disse

Målgruppe:

  • Pårørende til personer med kombinert syns- og hørselsnedsettelse /døvblindhet
  • Pårørende til personer med sansetap som ikke har andre tilbud, og som har utbytte av språk og kommunikasjon i ulike modaliteter (syn- hørsel- og taktilsans)

Kontaktperson: Cathrine Timm Sundin cathrine.t.sundin@eikholt.no