Kurs for familier med barn med Usher

Uke 33 (13. – 16. august)

Søknadsfrist: 01. mai 2020

Mål:

  • Å få treffe andre familier med barn som har Usher syndrom.
  • Å få kunnskap om muligheter for et aktivt liv.

Tema/ kursinnhold:

  • Kurset består av ulike aktiviteter hvor familiene kan lære om:
  • Usher syndrom og barnas spørretime.
  • Hjelpemidler og strategier som kan bidra til å opprettholde en aktiv hverdag.
  • Kommunikasjon når du ikke kan støtte deg til syn eller hørsel.

Kontaktperson: Bente Enggrav, bente.enggrav@eikholt.no