Kurs om filterbriller

Uke 9 (02. – 05. mars)  Søknadsfrist: 01. november

Uke 38 (21. – 24. september) Søknadsfrist: 01. mai

Mål:

  • Lære om filterbriller
  • Utprøving av filterbriller

Tema/ kursinnhold:

  • Kurs om lys og effekten av ulike typer filter
  • Informasjon, demonstrasjon og utprøving av filterbriller i praktiske situasjoner
  • Undervisning i gruppe med vekt på brukermedvirkning og erfaringsutveksling
  • Aktivitetene er tilpasset årstiden

Kontaktperson: Sigrid Midtbø Storkås sigrid.midtbo.storkas@eikholt.no