Kurs om lys, blending og filter

Uke 10 (08. – 11. mars)

Mål:
• Få kunnskap om naturlig og kunstig lys
• Lære om årsak til blending
• Lære om filter og effekten av filterbriller
• Lære om lysets påvirkning på døgnrytmen

Tema/ kursinnhold:
• Undervisning i grupper med vekt på brukererfaring
• Teoretisk kunnskap om lys, blending og filter
• Praktisk utprøving der du får testet ut hvordan ulik belysning påvirker din synsfunksjon

Målgruppe:
• For deg som ønsker å lære om hvorfor lyset er din beste venn og samtidig en fiende

Søknadsfrist: 01. november

Kontaktperson: Sigrid Midtbø Storkås, sigrid.midtbo.storkas@eikholt.no