Kurskalender

2021

Kurskatalog 2021 – PFD

September
21. – 24.     Kurs om filterbriller
28. – 01.     Nettverkskurs for tegnspråklige damer

Oktober
05. – 08.     Temakurs del 3
26. – 29.     Helsesport / aktivitetsuker

November
02. – 05.     Sanselig mat
09. – 12.     Helsesport / aktivitetsuker
23. – 26.     Yrkesaktiv med nedsatt syn og hørsel
30. – 03.     CBS-kurs

Desember
14. – 17.     Kommunikasjon og kultur

 

2022

Kurskatalog 2022 – PDF

Februar
01. – 04.    Musikkdager (ervervet døvblindhet)
08. – 11.    Temakurs / samfunnslære 1A

Mars
08. – 11.    Kurs om lys, blending og filter
15. – 18.    Forskning og brukermedvirkning
22. – 25.    Sanselig mat

April
31. – 02.    Søskengruppe – tid for meg, del 1
05. – 08.    Temakurs / samfunnslære 2A
19. – 22.    Haptisk med førerhund

Mai
03. – 06.    Musikkdager for personer med medfødt døvblindhet

Juni
07. – 10.    Kommunikasjon med alle sanser
15. – 17.    Nærpersonkurs

August
10. – 14.    Familiekurs: Livet med Usher
16. – 19.    Musikkdager for personer med ervervet døvblindhet

September
30. – 02.    Høstaktiviteter for personer med medfødt døvblindhet
15. – 17.    Søskengruppe – tid for meg, del 2

Oktober
04. – 07.    Temakurs / samfunnslære 3A
24. – 28.    Aktivitetsuke

November
01. – 04.    Å leve med visuelle hallusinasjoner: CBS kurs
07. – 11.    Aktivitetskurs
15. – 18.    Din tekniske hverdag
22. – 25.    Yrkesaktiv med nedsatt syn og hørsel

Desember
13. – 16.    Kommunikasjon med alle sanser