Kurskalender

2019

Kurskatalogen 2019 – PDF
Kurskatalogen 2019 – Word

Februar
05. – 08.      Kommunikasjon med alle sanser – spesielt tilrettelagt for tegnspråklige (del 1 av 2)
12. – 15.      Parkurs
12. – 15.      Bruk av nettbrett og mobil til bank og offentlige tjenester
12. – 15.      Haptisk kommunikasjon
19. – 22.      Temakurs (del 1 av 4)
26. – 1./3     Informasjonshenting ved hjelp av foto

Mars
05. – 07.      Kurs om filterbriller

April
02. – 05.      Temakurs (del 2 av 4)

Mai
07. – 10.      Kulturuke for personer med medfødt døvblindhet

Juni
04. – 07.      Kommunkasjon og kultur
18. – 21.      Kommunikasjon med alle sanser – spesielt tilrettelagt for tegnspråklige (del 2 av 2)

August
20. – 23.       «Sanselig mat» – ADL-aktiviteter i dagliglivet
27. – 30.       Høstaktiviteter for personer med medfødt døvblindhet

September
03. – 06.       Temakurs (del 3 av 4)
03. – 06.       Sport, fysisk aktivitet og teknologi
17. – 20.       Over tersklene (del 1 av 2)
17. – 19.       Kurs om filterbriller

Oktober
01. – 04.       Temakurs (del 4 av 4)
01. – 04.       Haptisk kommunikasjon med barn og barnebarn
11. – 12.       Nærpersonkurs
21. – 25.       Helsesportuke

November
04. – 08.       Helsesportuke
26. – 29.       Over tersklene (del 2 av 2)

Desember
10. – 13.       Kommunikasjon og kultur