Musikkdager for personer med ervervet døvblindhet

Uke 5 (1. – 4. februar)
Uke 33 (16. – 19. august)

Mål:
• Skape en arena for å utvikle og utnytte sitt kreative, kunstneriske og musiske potensiale.
• Skape motivasjon og muligheter gjennom musikk.
• Ny kunnskap om kommunikasjon og musiske aktiviteter.
• Personer med funksjonsnedsettelser skal ha en plass i det kulturelle samfunnet som
likestilte utøvere og mennesker.
• Gjennom aktiviteter vil vi få frem den enkeltes ressurser og muligheter. Ved å tilrettelegge for kreative aktiviteter fremmes sosial tilhørighet, verdighet og livskvalitet.

Tema/ kursinnhold:
• Musikkutfoldelse med et stort utvalg av rytme- og klanginstrumenter.
• Kommunikasjon via felles opplevelser, bevegelse, rytme og taktilitet.
• Veiledning fra instruktører og utøvende musikere med fra
Dissimilis nasjonale kompetansesenter.
• Inspirasjon og erfaringsutveksling kommunikasjon og musiske aktiviteter.
• I samspill med syns- og hørselstekniske hjelpemidler.

Målgruppe:
For deg som er glad i musikk og ønsker å utvikle ditt kunstneriske og musiske uttrykk.

Søknadsfrist 01. november

Kontaktperson: Cathrine Timm Sundin, cathrine.t.sundin@eikholt.no