«Sanselig mat»/ADL- aktiviteter i dagliglivet

Uke 39 (22. – 25. sept.)

Søknadsfrist: 01.mai 2020

Mål:

  • Mestre planlegging og tilberedning av enkle matretter
  • Utvikle (nye) strategier for å oppleve mestring i tilberedning av enkel og god hverdagsmat.

 Tema/kursinnhold:

  • Planlegging, innkjøp og tilbereding av mat
  • Sanseopplevelser med mat: lukte, smake, kjenne
  • Enkle oppskrifter til daglig bruk
  • Hjelpemidler/redskaper i matlaging
  • Hvordan gjøre kjøkkenet til en god arbeidsplass for deg.

Kontaktperson: Ragnhild Bjørgum, ragnhild.bjorgum@eikholt.no