Sanselig mat

Uke 12 (22. – 25. mars.)

Mål:
• Mestre planlegging og tilberedning av enkle matretter
• Utvikle (nye) strategier for å oppleve mestring i tilberedning av enkel og god hverdagsmat

Tema/kursinnhold:
• Planlegging, innkjøp og tilbereding av mat
• Sanseopplevelser med mat: lukte, smake, kjenne
• Enkle oppskrifter til daglig bruk
• Hjelpemidler/redskaper i matlaging
• Hvordan gjøre kjøkkenet til en god arbeidsplass for deg

Søknadsfrist: 01. november

Kontaktperson: Ragnhild Bjørgum, ragnhild.bjorgum@eikholt.no