Stressmestring – Oppmerksomt nærvær og yoga i to deler

Å leve med kombinert syns- og hørselsnedsettelse krever konstant konsentrasjon for å orientere seg og for å kommunisere med omverdenen. Dette medfører en energibruk som er utfordrende å håndtere. Yoga kan bidra til større ro, konsentrasjon og økt mestring av ulike utfordringer i dagliglivet.

Del 1: Uke 37 (11. – 14. september)
Del 2: Uke 47 (20. – 23. november)
Søknadsfrist: 01. juni 2018

Mål:
• Større fokus på oppmerksomt nærvær i hverdagen
• Lære øvelser og få redskaper som kan overføres til hverdagen.

Kursinnhold/temaer:
• Lære nye strategier for oppmerksomt nærvær
• Samtaler og erfaringsutveksling
• Puste og balanseøvelser
• Yoga
• Hvordan disponere energi i dagliglivets gjøremål
• Øvelser til hjemmebruk

Kursholdere: Gunilla H. Rönnblom og Marit Kjus Garden
Kontaktperson: Bente Enggrav, bente.enggrav@eikholt.no

Tilbake til Kurskalender