Temakurs/samfunnslære – i tre deler

Del 1: Uke 6 (04. – 07. februar), Del 2: Uke 11 (10. – 13. mars), Del 3: Uke 40 (29. september – 02. oktober)

Søknadsfrist: 01. november 2019

Mål:

  • Bidra til økt deltakelse i samfunn og organisasjonsliv
  • Oppnå større brukermedvirkning og medbestemmelse i eget liv
  • Øke muligheten for aktiv deltakelse og kommunikasjon i nærmiljø og eget nettverk

Tema/ kursinnhold:

  • Aktuelle samfunnstemaer og generell samfunnskunnskap.
  • Alle kursukene har i år følgende hovedtema: Norge i verden og i forhold til seg selv.
  • Aktuelle politiske saker.

Kontaktperson: Aashild Klopan, aashild.klopan@eikholt.no