Introduksjonskurs

Om du er ny bruker på Eikholt eller om syn og/eller hørsel har forandret seg kan du søke om introduksjonskurs eller tverrfaglig utredning. Du kan også søke på et slikt kurs dersom det er endringer i familie / parforhold, eller endringer i jobb, livssituasjon, ny bolig med mer.

Nytt moderne utstyr på både syn og hørsel gir oss flere verktøy og større muligheter for utredning, kartlegging og rehabilitering.

Vi tester praktiske syns- og hørselsfunksjoner og vi ser på samspillet mellom syn og hørsel og hvilke konsekvenser ditt kombinerte syns- og hørseltap har for deg i hverdagen. Målet er at du skal få kunnskap om hvordan den kombinerte syns- og hørselsfunksjonen innvirker på det daglige livet. Kurset kan inneholde en syns- og hørselspedagogisk kartlegging, samtale med sosionom, utprøving og søknad på hjelpemidler og kontakt med regionsenter, om det er aktuelt.
Nærpersoner er også velkomne til å delta på disse kursene.

Fant du det du lette etter?