Yrkesaktiv med nedsatt syn og hørsel

Uke 47 (22. – 25. november)

Mål:
• Deltakerne skal få innsikt i egen situasjon og
egne behov på arbeidsmarkedet.
• Få kunnskap om arbeidsmarkedets utvikling
og hvilke rettigheter man har.

Tema/ kursinnhold:
• Kunnskap om ulike støtteordninger
i forbindelse med arbeid.
• Kartlegging av behov for tiltak på arbeidsplassen
• Kunnskap om bruk av tekniske hjelpemidler.
• Tilrettelegging for å kunne holde seg
i fysisk og psykisk god form.
• Likemannsarbeid

Søknadsfrist: 01. mai

Kontaktperson: Victoria Falen, victoria.falen@eikholt.no