Yrkesaktiv med nedsatt syn og hørsel

Uke 47 (23. – 26. november) Søknadsfrist: 01. mai

Mål:

  • Deltakerne skal få innsikt i egen situasjon og egne behov på arbeidsmarkedet.
  • Få kunnskap om arbeidsmarkedets utvikling og hvilke rettigheter man har

Tema/kursinnhold:

  • Kunnskap om ulike støtteordninger i forbindelse med arbeid
  • Kartlegging av behov for tiltak på arbeidsplassen
  • Kunnskap om bruk av tekniske hjelpemidler
  • Tilrettelegging for å kunne holde seg i fysisk og psykisk god form
  • Likemannsarbeid

Kontaktperson: Ann-Britt Johansson, ann-britt.johansson@eikholt.no