«Aldri si aldri» publisert i Spesialpedagogikk

Line Hovland har skrevet en artikkel om historien til Linda – en ung kvinne med medfødt døvblindhet. Som 29-åring lærer hun endelig å lese og skrive.

Line mener dette resultatet kom som en konsekvens av et godt koordinert team rundt en svært entusiastisk elev.

Bilde av forsiden til bladet spesialpedagogikk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikkelen kan lastes ned her