Aldri si aldri

Hør på innholdet

0:00 / 0:00

Hastighet:

1x

Stemme:

Synspedagog Line Hovland fra Eikholt Ressurssenter belyser med en artikkel i tidsskriftet Spesialpedagogikk hvordan man kan stimulere til utvikling gjennom å tenke på «det hele mennesket». Artikkelen «Aldri si aldri» forteller om Linda Engen, en ung kvinne med medfødt døvblindhet og cerebral parese som til tross for mange år i skolen ikke har lært å lese og skrive.

Gjennom et tverrfaglig program på Eikholt med optimalisering av sanser og funksjoner klarer hun nå, i en alder av 29 likevel å knekke lesekoden. Artikkelen beskriver hvordan hun med stor motivasjon gjør store fremskritt, om hvilke tiltak som er satt inn og hva som har vært avgjørende. (Spesialpedagogikk 01/17, s.14 -19)

Fant du det du lette etter?