Arbeider du med syn og er interessert i etterutdanning?

Hør på innholdet

0:00 / 0:00

Hastighet:

1x

Stemme:

NTNU tilbyr 20 studiepoeng innen temaet «Digital kompetanse og synshemning».

Tore Pukestad i Statped skriver følgende:

Få kunnskap og ferdigheter i bruk digitale hjelpemidler til personer med synshemning. Sentralt i kurset er hvordan hjelpemiddelteknologi og undervisningsteknologi må kombineres for å få gode pedagogiske løsninger.

Tema i studiet:
• IKT og læring
• Universell utforming av IKT-systemer
• Kompenserende teknikker for synshemmedes i bruk av teknologi
• Forstørringsprogrammer
• Skjermlesere
• CCTV
• Interaktive tavler og synshemmede
• Nettbrett og telefoner til synshemmede
• Digitale lærebøker til synshemmede
• Digitale lydbøker til synshemmede
• Tilpasning og bruk av MS Windows for blinde
• Tilpasning og bruk av MS Windows for svaksynte
• Mac OS X for synshemmede

Her ligger en fullstendig beskrivelse av studiet som starter i september 2016.

Høgskolen i Sørøst-Norge, som liger i Kongsberg tilbyr «Master i synspedagogikk og synsrehabilitering».

Studieleder Helle Falkenberg skriver:

Nå og i framtiden vil det være stort behov for fagpersoner som kan samhandle med andre yrkesgrupper samt mer kunnskap om hvordan egen arbeidsdag og arbeidsoppgaver kan utvikles for å møte behovene som kommer. Dette gjelder spesielt innen synsrehabilitering, hvor kompetanse til å lære barn, voksne og eldre med redusert syn eller blindhet å håndtere ulike livsutfordringer i hverdagen krever samarbeid med folk med ulik fagkompetanse.
I master i synspedagogikk og synsrehabilitering er det derfor stort fokus på sammenhengen mellom klinisk praksis og teori samt tverrvitenskapelig samarbeid.

Vi har siden oppstart i 2015 studenter fra ti ulike utdanninger, inkludert lærere, sykepleiere, synspedagoger, ergoterapeuter og optikere i privat og offentlig praksis fra Norge, Sverige og Danmark. Hovedområdene programmet bygger på optometri, oftalmologi, spesialpedagogikk, rehabilitering og habilitering.
I tillegg er det viktig å lære mer om hvordan egen klinisk praksis bør utvikles med bakgrunn i å vurdere den kunnskap og forskning som hele tiden blir publisert i ulike fagdisipliner.

I emnet «Tverrvitenskapelig kunnskapsutvikling» konkluderer et eksamensarbeid med:

«En tverrfaglig master innen synsrehabilitering er en viktig og stor bidragsyter til tverr-vitenskapelig kunnskapsutvikling. Det blir en arena hvor ulike yrkesgrupper møtes og diskuterer felles problemstillinger med ulike innfallsvinkler. Dette gir en helt ny innsikt i utfordringene og kunnskapen til andre yrkesgrupper. Felles møtepunkter bidrar til nettverksbygging på tvers av instanser som bidrar i rehabiliteringsprosessen av synshemmede.» («Hanna», masterstudent)

Les mer i det Nya Synvrälden: Nya Synvärlden 16-1, hvor våre studenter er på forsiden.

Mer informasjon om studiet finner du på www.usn.no/mss.

Fant du det du lette etter?