Arena – Workshop for yrkesaktive med nedsatt syn og hørsel.

Hør på innholdet

0:00 / 0:00

Hastighet:

1x

Stemme:

Dato: Uke 48 (01. og 02. desember) med søknadsfrist 21. september 2016.

Mål: Deltagerne skal gjennom erfaringsutveksling få gode strategier og rustes til å bli stående i jobben. De vil også bli oppdatert på det siste innen rettigheter og muligheter.

Målgruppe: Yrkesaktive eller studenter med nedsatt syn og hørsel.

Tema/innhold:
Yrkesaktive med nedsatt syn og hørsel innleder i workshops om temaene;

  • å fortelle om sine sansetap til kolleger og ledere
  • tolk på arbeidsplassen
  • omskolering for å bli stående i jobb
  • å lede møter
  • yrkesaktiv i det private næringsliv
  • «helsedag»
  • hvem er gode støttespillere?

Fagpersoner fra ulike deler av støttesystemet foreleser om hva de kan bidra med og hvilke muligheter som finnes for å legge til rette for et godt yrkesaktivt liv.

Motto for workshopen er; Kom – del – lær

Praktisk informasjon: Workshopen arrangeres som et NAV tilpasningskurs, det betyr at kursavgift, reise, kost og losji er dekket. For tapt arbeidsfortjeneste anbefaler vi at du snakker med din arbeidsgiver for permisjon. Du kan også søke om sykepenger gjennom din fastlege.

Last ned Program og klikk her for påmelding.

Kontaktperson: Line Hovland på line.hovland@eikholt.no

Fant du det du lette etter?