Bok om taktilt språk nå på engelsk

Ideen bak boken

I det nordiske nettverket for taktil språklighet, formelt etablert fra 2014, har målet vært å prøve å forstå hvordan den taktile sansen brukes og hvordan språk utvikler seg gjennom den taktile modalitet. Arbeid i de nordiske landene og studier på masternivå i Groningen i årene siden da har gitt mer kunnskap. Synet på å akseptere uttrykk for en tanke som språk, har modnet, godt støttet an FN-konvnesjonens definisjon av språk og individenes rettigheter til språk. Nettverket har hatt som mål å spre kunnskapen inn i praksisfeltet for å støtte språkutvikling blant mennesker med døvblindhet. Det har resultert i boken, som nå er oversatt til engelsk og har tittelen ”If you can see it, you can support it – a book on tactile language.” I redaksjonen for boken var Helle Buelund Selling fra Danmark, Kari Schjøll Brede fra Norge, som begge har bidratt med artikler,  og Maria Creutz fra Sverige og Norden Välfärdscenter.

Maria Creutz

Maria arbeider som seniorrådgiver på Nordens Velferdssenter i Stockholm, der hun har ansvar for døvblindviksomheten. Tidligere har hun arbeidet i mange år på Mo Gård i Sverige, først og fremst med saker om døvblindhet men også som leder i ulike administrative funksjoner. Hennes fokus er rettigheter for personer med funksjonsnedsettelser generelt og helhetssyn rundt medfødt døvblindhet spesielt. Det etiske perspektivet når det gjelder selvbestemmelse og delaktighet for personer med medfødt døvblndhet er meget viktig for henne. Siden en ung mann i familien har døvblindhet, har hun også personlige erfaringer.

Helle Buelund Selling

Helle arbeider med kunnskap- og kompetanseutvikling i Danmark med base fra Center for Døvblindhed og Høretab i Aalborg. Helle har særlig fokus på, hvordan vi understøtter felles meningsdannelse og i samarbeid skaper kunnskap i et dialogisk perspektiv.

Kari Schjøll Brede

Kari arbeider som seniorrådgiver på Eikholt ressurssenter for døvblinde. Tegnspråk, taktil kommunikasjon og medfødt døvblindhet er blant de viktigste arbeidsområdene. Kari er også mor til en ung dame med medfødt døvblindhet. Det er datteren som fikk henne til å bli interessert i tegnspråk og senere utdanne seg til tolk og senere studere kommunikasjon og medfødt døvblindhet, blant annet en Master of Science ved Universitetet i Groningen.

Les den nordiske versjonen av boken.

Les den engelske versjonen av boken.

Fant du det du lette etter?