Brukerne er svært godt fornøyde med Eikholt

Resultatene på de aller fleste områdene er meget gode. Eikholt betyr veldig mye for mange brukere og er viktig for deres livskvalitet. Personalet ved Eikholt får en stor del av æren for de gode resultatene. Mange brukere ønsker seg flere/oftere kurs.

Hele 91 % av de som har svart er enten svært fornøyd eller ganske fornøyd med Eikholt. Hele 70 % er svært fornøyde. Hele 98 % svarer at det er svært sannsynlig eller ganske sannsynlig at de vil anbefale Eikholt til andre.

Hva opplever brukerne som det viktigste med Eikholt?

1. Tjenestene er tilpasset brukernes behov
2. Eikholt har flinke ansatte
3. Eikholt gir anledning til å møte andre i samme situasjon

Dette var hyggelig lesestoff, og mange benyttet muligheten til å skrive inn egne tilbakemeldinger. En bruker sier følgende: «Jeg har vært på synsutredning og fått verdifull veiledning, råd og forståelse av det kombinerte sansetapet. Det bidrar til bedre mestring. Skriftlig redegjørelse etter utredning er blitt et verdifullt dokument.»

Vi får også en bekreftelse på viktigheten av det å treffe andre og muligheten til å dele erfaring: «Jeg er virkelig glad for at Eikholt finnes, og mitt hjerte er i Eikholt gå grunn av området og muligheten til å treffe andre som har samme sykdom.»

Brukerne er også meget fornøyde med kvaliteten på tjenestene de mottar fra Eikholt. Aller mest fornøyd er de med hvordan de blir møtt av personalet og den gode informasjonen de får.

Undersøkelsen viser også at Eikholt har et meget godt rykte blant brukerne, og dette ble trekt frem:
1. Dyktige ansatte
2. Gode tjenester

Brukerne er også meget godt fornøyde med senteret i Drammen, topp tre var:
1. Trygt sted å være
2. God mat
3. God beliggenhet, gode kurslokaler, uteområder og rom for overnatting (noe misfornøyde med trimrom).

Er noe Eikholt kan gjøre bedre?

I undersøkelsen var det også rom for å komme med egne innspill, og vi ønsket en tilbakemelding på om det er noe Eikholt kan gjøre bedre?

«Kanskje ha mer opplegg for barn?»

«Bare flere muligheter til å møte gode spesialister. Det er flotte mennesker!»

«Savner litt mer sosiale tilbud om kvelden.»

Undersøkelsen bekrefter at Eikholt gjør mye riktig og har en unik posisjon hos de fleste brukerne. Vi skal fortsette og jobbe med å utvikle både stedet og kursene, og dette grunnlaget gir oss stor inspirasjon og motivasjon til å fortsette det viktige arbeidet!

Fant du det du lette etter?