Digital konferanse for tegnspråktolker 13 januar 2021

Målgruppe
Konferansen er for de som tolker eller ønsker å tolke for personer med kombinerte sansetap/døvblindhet. Siden konferansen er digital vil det være mulighet for alle til å delta.

Konferansen vil bli tegnspråktolket.

Lenke for delta: Tolkekonferansen 13 januar 2021

Konferansen vil i ettertid ligge tilgjengelig på vår YouTube-kanal. Det kommer informasjon om dette etter konferansen.

Program*
09:00-09:10: Velkommen med praktisk info v/ Anine Berg Lindahl og Cathrine Timm Sundin
09:10-09:50: Tegnspråktolk-tolk/ledsager 2021; Ingeborg Skaten og Gro Hege Saltnes Urdal (Tolkeutdanningen; Høgskulen på Vestlandet)
09:50-09:55 Pause
09:55-10:30 En haptisk status; Hildebjørg Karlsen Bjørge og Inger Lise Vincent (Hapti-co)
10:30-11:00 Tjenesteutvikling; Linda Stadshaug og Berit Søgård (Koordinerende team på tolkeområdet Styringsenheten for NAV Hjelpemidler og tilrettelegging)
11:00-11:30 Lunsjpause
11:30-13:00 Sansemessige forutsetninger for haptisk kommunikasjon. Om: Taleforståelse som audiovisuelt fenomen; Rolf Mjønes (rådgiver hørsel Eikholt)
Charles Bonnet syndrom; Line Hovland (seniorrådgiver syn Eikholt)
13:00-13:20 Pause
13:20-13:55 En nærpersons perspektiv på tolken; Solfrid Vartdal
13:55-14:00 Pustepause
14:00-15:00 Å være eksponert for menneskelig hverdagsliv; Siri Toven (psykologspesialist og en av forfatterne av boken: «Ivaretakelse av hjelpere»)
15:00-15:30 Oppsummering

Innspill eller kommentarer underveis i konferansen, kan sendes på epost til cathrine.t.sundin@eikholt.no

*Med forbehold om endringer i programmet

Arrangør: NAV Fagsenter for hjelpemidler og tilrettelegging i samarbeid med Eikholt

Fant du det du lette etter?