Eikholt deltar i Tysk prosjekt

Eikholt har etablert et samarbeid med et prosjekt i Tyskland om utforming av tilbud til personer med kombinert sansetap. Det er spesielt tiltak knyttet til arbeid, men også rehabiliteringstiltak generelt.

Jana Marie Martin fra Nikolauspflege under sitt besøk på Eikholt i februar.

Prosjektgruppen i Tyskland er basert på et samarbeid mellom «Nikolauspflege Stuttgart», «Deutsches Taubblindenwerk gGmbH» i Hannover og «SFZ Förderzentrum gGmbH» i Chemnitz og Berlin. Dette er tre store virksomheter med bred kompetanse og mange ressurser.

De utviklede programmene vil bli implementert på fire steder (Stuttgart, Hannover, Chemnitz og Berlin). Alle personer med døvblindhet i yrkesaktiv alder i Tyskland vil være kvalifisert til å delta på disse programmene. For Eikholt vil dette bety at vi kan delta i et europeisk nettverk for øke vår egen kompetanse og bidra med våre erfaringer.

Fant du det du lette etter?