Eikholt-modellen lanseres

Hvorfor en Eikholt-modell?

Brukerundersøkelser, evalueringer etter kurs og undersøkelser blant medarbeidere har beskrevet at det er noe positivt i veggene på Eikholt som sikkert kan videreutvikles. For å få tak i dette noe ble arbeidet med å beskrive vår praksis satt i gang. Hensikten er å synliggjøre, bevisstgjøre og ta vare på det som er bra, for også  å videreutvikle det til noe enda bedre. Det er dette som nå har blitt til Eikholt-modellen.

Bildetekst: Rolf Lund, Ann-Britt Johansson og Thomas Øverby står ute på tunet på Eikholt og viser frem resultatet av arbeidet med Eikholt-modellen. Denne er beskrevet både i en Fagrapport og en Brosjyre.

Hva er Eikholt-modellen?

Eikholt-modellen er en modell og en teoretisk beskrivelse av hvordan oppfølging av personer med kombinert nedsatt syns- og hørselsfunksjon ses i et livsløpsperspektiv. Den beskriver vår praksis, hvorfor vi gjør som vi gjør, og hva vi ønsker å være for brukerne og deres nærpersoner. Den har blitt til etter brukerundersøkelser som gav oss innsikt i hva brukerne setter pris på ved Eikholt.

Vi ser hver bruker som unik.

Vi legger stor vekt på å skape en levende arena for alle som bruker Eikholt. Mange gir uttrykk for at de har stort utbytte av å møte andre i tilsvarende situasjon. Utveksling av erfaringer og sosialt samvær med andre med brukererfaring er en verdi i seg selv. Et tilbud på Eikholt gir mulighet for mestring, mening, fellesskap, utvikling og økt livskvalitet.

Vi lytter til og tar brukerne på alvor.

Vi har i Eikholt-modellen valgt å ikke skille mellom medfødt og ervervet årsak til kombinert nedsatt syns- og hørselsfunksjon/døvblindhet. Eikholt har prinsipielt valgt å se på individuelle forskjeller i stedet for å dele gruppen inn i disse to hovedgruppene.

Vi skaper en arena for læring og
mestring.

Brukerne blir møtt der de er, lyttet til og tatt på alvor ved at de får påvirke beslutninger som angår dem.

Rehabiliteringen baserer seg på et partnerskap mellom bruker, nærpersoner og fagpersoner

Hvordan kan jeg få vite mer om Eikholt-modellen?

26 August arrangerer Eikholt en Digital fagkonferansen om rehabilitering og Eikholt-modellen. Dette er en gratis konferanse. Du kan lese mer om konferansen  og hvordan delta ved å klikke her

Ønsker du å lese Fagrapporten om Eikholt-modellen kan denne lastes ned og leses her 

Ønsker du å lese Brosjyren om Eikholt-modellen kan denne lastes ned og leses her

Ønsker du Fagrapporten eller Brosjyren tilsendt, ta kontakt med oss på post@eikholt.no eller på mobil 456 14 404

Fant du det du lette etter?